Топ теги:
Попередження

Конкурс на заміщення вакантної посади заступника начальника відділу бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера виконавчого комітету Коростенської міської ради

14 Березня 10:00

Виконавчий комітет Коростенської міської ради ( вул. Грушевського, буд.22) :

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади  заступника начальника відділу бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера виконавчого комітету Коростенської міської ради.

 

Основні вимоги до претендентів на посаду : повна вища освіта, не нижче рівня магістра (спеціаліста), вільне володіння українською мовою, досвід роботи не менше 3-х років, громадянство України, вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване  програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково. Тел. 9-60-24.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Термін подання заяв до 14 квітня 2023 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками);

– дві фотографії розміром 4 х 6 см;

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого

звання, присудження наукового ступеня;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

– копію паспорта;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

Завдання та обов’язки заступника начальника відділу бухгалтерського обліку – заступника головного бухгалтера :

Обліковує необоротні активи, запаси, кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал та зобов’язання, доходи і витрати за прийнятою в виконавчому комітеті Коростенської міської ради формою бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи, запроваджених технологій обробки даних, вимог щодо забезпечення захисту інформації, у т. ч. персональних даних інших осіб.

Облік розрахунків з оплати праці, податками і платежами, соціальним страхуванням, прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.

Контролює надходження фінансування від управління праці та соціального захисту населення на спеціальний рахунок.

Здійснює перерахування видатків пов’язаних із компенсацією та допомоги і наданням пільг, відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Здійснює прийом, аналіз і контроль розпоряджень міського голови про зарахування, звільнення, переміщення працівників, про відрядження, про відпустки, про преміювання на встановлення надбавок працівникам та інших розпоряджень які стосуються нарахування заробітної плати працівників, готує їх до лічильної обробки.

Здійснює аналіз, контроль розрахунково – платіжної відомості за минулий місяць, прийом, аналіз і контроль інших первинних документів які стосуються заробітної плати.

Здійснює нарахування заробітних плат, податків та  страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників.

Готує періодичну звітність у встановлені терміни.

Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської, консолідованої та статистичної звітності та її подання у встановленому порядку до відповідних органів.

Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.

Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у відокремлених підрозділах установи.

Готує дані для включення їх до фінансової звітності, оформлює окремі фінансові та інші періодичні звіти, що грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бере участь у складанні балансу установи.

Забезпечує із залученням відповідних працівників відділу бухгалтерського обліку своєчасне складання відповідей на запити від підприємств, установ, організацій, інших користувачів інформації та її подання у встановленому порядку до відповідних органів.

Кадрова служба.

Чат-бот Гаряча лінія