Топ теги:
Попередження

Конкурс на заміщення вакантних посад начальник відділу молоді та спорту та головного бухгалтера відділу молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської ради

19 Квітня 15:20

Основні вимоги до претендентів на посаду: вища освіта, рівня магістра (спеціаліста), вільне володіння українською мовою, громадянство України, вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване  програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково. Тел. 9-60-24.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

Термін подання заяв до 19 травня 2024 року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками);

– дві фотографії розміром 4 х 6 см;

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого

звання, присудження наукового ступеня;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

– копію паспорта;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

Завдання та обов’язки :

Начальника відділу  молоді та спорту:

Забезпечує проведення міських спортивних змагань та фізкультурно-масових заходів, участь команд та спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, а також здійснює комплектацію збірних команд громади, забезпечує їх участь у змаганнях вищого рівня.

Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням  документів; забезпечує своєчасне складання, затвердження та подання звітності, планів роботи відділу, підготовку статистичної звітності про стан справ з питань молоді, фізичної культури та спорту,  контроль за виконанням державних програм з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту. Відповідає за вчасне і належне виконання документів.

За погодженням із заступником міського голови, вносить пропозиції до проєктів міського бюджету, готує проєкти рішень сесії міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови,  матеріали для розробки програм з питань, віднесених до компетенції відділу.

Сприяє діяльності молодіжних, спортивних та інших  громадських  організацій, залучає  їх  у  встановленому  порядку  до  виконання  державних, міських  програм  та  заходів, залучає до розв’язання актуальних проблем розвитку фізкультури та спорту громадські організації, добровільні спортивні товариства.

Організовує та проводить заходи, спрямовані на покращення стану молоді, забезпечує координацію заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку дітей громади за путівками, закупленими за рахунок коштів міського бюджету.

Здійснює пропаганду фізичної культури і спорту, олімпійського руху, складає єдиний календарний план міських спортивних змагань, відповідає за його виконання, готує матеріали на присвоєння спортивних звань та розрядів.

Контролює ефективність використання та технічний стан спортивних споруд на території громади, незалежно від їх підпорядкованості, а також контролює підготовку фізкультурно-спортивних споруд громади до сезонного використання.

Відповідає за координацію дій спортивних та фізкультурно-оздоровчих клубів, груп, секцій, об’єднань, що діють на території громади, контролює відповідність їх діяльності чинному законодавству, готує подання по дисциплінарним стягненням на спортсменів, тренерів та інших фізкультурних працівників за порушення правил та положень про змагання, договорів, контрактів. Крім того, контролює організаційну роботу у спортивних клубах Коростенського міського ЦФЗН ,,Спорт для всіх”.

Забезпечує методично-організаційний контроль за виконанням навчальних програм у закладах фізкультури та спорту міської громади.

Головного  бухгалтера  :

Забезпечення  виконання завдань щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності, контроль дотримання правил його ведення.

Організація облік товаро-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності. Входить в склад  постійно діючої комісії  на проведення  інвентаризацій, списання ТМЦ та є уповноваженою особою по призначенню допомоги з тимчасової втрати працездатності.

Забезпечення контролю і відображення на рахунках  бухгалтерського обліку  господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання  бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни, а саме:

В Коростенське управління державної казначейської служби:

–        Форма № 1 «Баланс»;

–        Додаток № 2 «Звіт про фінансові результати»;

–        Форма № 2 «Звіт про  надходження та використання  коштів загального фонду»,

квартальна, річна;

–        Форма № 3 «Звіт про рух  грошових коштів», річна;

–        Форма № 4 «Звіт про власний капітал», річна;

–        Форма № 5 «Примітка до річної  фінансової звітності», річна;

–        Форма № 4-3 « Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду», квартальна, річна;

–        Форма № 7 «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами», місячна, квартальна, річна;

–        Пояснювальна записка  – квартальна, річна;

–        Звіт про використання коштів з резервного фонду –  місячний, квартальний та річний;

–        Мережа;

В Державну податкову інспекцію:

–        «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а  також сум нарахованого єдиного внеску» , квартальна;

–        Податковий звіт  про використання коштів неприбутковими  організаціями;

–        Форма № 1 «Баланс»;

–        Додаток № 2 «Звіт про фінансові результати»;

До бюджетного відділу фінансового управління:

–        Кошториси, довідки про внесені зміни до кошторису, дані про заборгованість, різні інформації;

–        Паспорти бюджетних програм та зміни до них

Своєчасне  та правильно оформлення документів відділу пов’язані з використанням фонду оплати праці;  встановленням посадових окладів;  правильністю нарахування  та перерахування податків до бюджету;  дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

Оприлюднення  договорів на електронному майданчику системи «Прозоро».

Забезпечення  поставки та належне ведення бухгалтерського обліку відділу по виконанню кошторису, за допомогою автоматизованої бухгалтерської програми «Є-облік».

Кадрова служба.

Чат-бот Гаряча лінія