Топ теги:
Попередження

Конкурс на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Коростенської міської ради

14 Травня 9:00

Відповідно до розпорядження міського голові від 04.01.2021 року №2к виконавчий комітет Коростенської міської ради ( вул. Грушевського, буд.22) оголошує конкурс на вакантні  посади:

– головного спеціаліста  відділу охорони здоров’я;

– головного спеціаліста відділу розвитку територій управління економіки;

– тимчасово вакантну посаду головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання.

Основні вимоги до претендентів на посаду :  вища освіта відповідного спрямування, досвід роботи не менше 5-ти років, громадянство України,  вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером.

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково. Тел. 4-10-92.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в газеті «Іскоростень» від 16.01.2021 року  .

Термін подання заяв до 16.02.2021року.

До основних  функціональних обов’язків головного спеціаліста відділу охорони здоров’я відноситься :

-визначення облікової  політики, зміни обраної політики з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форми внутрішньогосподарського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку та контролю за господарськими операціями;

– вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи;

-створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних, інформаційних та трудових ресурсів;

– удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

Підпис звітності та документів, які є підставою для:

– перерахування податків та зборів (обов’язкових платежів);

– проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

– оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

– проведення інших господарських операцій;

Здійснювати контроль за:

– відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться установою;

– складанням звітності;

-цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

– дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна установи;

– правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;

-відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

-станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

-додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг;

– оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки, псування майна;

-усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

Погоджувати документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

Надавати практичну допомогу бюджетним установам щодо налагодження бухгалтерського обліку та звітності.

Здійснювати перевірки дотримання законодавства щодо бухгалтерського обліку в установах, галузі охорони здоров’я

Проводити заходи по забезпеченню своєчасного і повного надходження звітів бюджетних установ.

Організовувати проведення інвентаризації основних засобів інших необоротних матеріальних активів, матеріалів та інших статей балансу згідно чинного законодавства

Складати штатний розпис, кошторис, план асигнувань, паспорт та бюджетний запит на утримання апарату управління.

Проводити розподіл бюджетних асигнувань, вносить зміни в річний, місячний розпис асигнувань бюджету;

Складати зведені звіти, паспорта та бюджетні запити по підпорядкованих установах охорони здоров’я, звіти до контролюючих органів, статистичну звітність у встановлені терміни

Здійснювати облік основних засобів, заповнює картки обліку основних засобів.

Розглядати скарги, заяви, листи та звернення  громадян, готувати  відповіді на них.

До основних  функціональних обов’язків головного спеціаліста відділу розвитку територій управління економіки відноситься ;

Основним завданням  головного спеціаліста відділу розвитку територій є забезпечення умов для сталого розвитку сільських населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.

До обов’язків головного спеціаліста відділу розвитку територій входить:

-забезпечення умов для сталого економічного розвитку сільських населених пунктів міської  територіальної громади;

– здійснення організаційного забезпечення діяльності старост на території сільських населених пунктів територіальної громади, в питаннях економічного розвитку;

– сприяння виконанню на території сільських населених пунктів програм соціально-економічного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету;

-розроблення проектів місцевих нормативних та регуляторних актів з питань економічного розвитку відповідно до чинного законодавства, в межах компетенції;

-здійснення аналізу економічного стану і тенденцій розвитку сільськогосподарської галузі;

– співпраця з підприємствами і установами різних форм власності;

-підготовці проектів рішень виконавчого комітету та міської ради, розпоряджень міського голови  в межах компетенції відділу;

-участь  у засіданнях міської  ради,  її  виконавчого  комітету, громадських слуханнях;

-надання пропозиції щодо внесення змін до соціально-економічного паспорту  територіальної громади, в межах компетенції відділу;

-підготовка відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що відносяться до компетенції відділу;

-розміщення на офіційному веб-порталі міста інформації про роботу Відділу.

 

До основних  функціональних обов’язків головного спеціаліста відділу реєстрації місця проживання відноситься:

– вести реєстр територіальної громади, здійснює його поновлення, реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання/перебування   осіб на території відповідної  адміністративно-територіальної одиниці;

– здійснювати обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи  у разі її  вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці;

– перевіряти належність документа, до якого вносяться  відомості про місця проживання особі, що його подала, його дійсність, правильність  заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування (про зняття з реєстрації місця проживання) та  наявність документів, необхідних для цього;

– в день звернення особи або її представника чи в день отримання  документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, органів державної реєстрації актів цивільного стану або даних  від органу  соціального захисту населення,  приймає рішення про реєстрацію (про зняття з реєстрації) або про відмову у реєстрації (знятті з реєстрації) місця проживання;

– вносити відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України:

– у вигляді книжечки (зразка 1993 року) – шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи (далі – штамп реєстрації місця проживання), додаток 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання (далі – штамп зняття з реєстрації місця проживання),  додаток 2;

– у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт (у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр). У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

-формувати і вносить дані про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до затвердженого Порядку;

-формувати інформацію про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання/перебування особи для її передачі до Єдиного державного демографічного реєстру. До підключення до Єдиного державного демографічного реєстру, інформація передається протягом семи  календарних днів до територіального підрозділу ДМС в паперовому та електронному вигляді за встановленими формами;

– оформлювати і видавати довідку  про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленою формою;

 

Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь в конкурсі ;
  • заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;
  • фотокартку розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних).

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про корупцію», а також  законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу.

Кадрова служба.

 

Чат-бот Гаряча лінія