Топ теги:
Попередження

Повідомлення ПрАТ «Коростенський завод МДФ» про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

8 Листопада 14:41

 

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ

 

Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод МДФ» (ПрАТ «Коростенський завод МДФ»), юридична адреса: вул. Сергія Кемського, 11-Д, м. Коростень, Житомирська обл., 11504, фактична адреса: вул. Сергія Кемського, 11-Б, м. Коростень, Житомирська обл., 11501, тел.: (067) 4657762, e-mail: gurska_mariya@ukr.net, код ЄДРПОУ: 37079170, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

ПрАТ «Коростенський завод МДФ» – існуюче підприємство, яке почало працювати в 2011 році, має два дозволи на викиди за №1810700000-61 від 26.12.2016 року та №1810700000-61а від 05.04.2017 року для Відділення підготовки та зберігання смоли. Дозвіл на викиди отримується в зв`язку з закінченням терміну дії.

Позитивний Висновок № 7-03/13-2647/10-17 від 28.02.2017 року державної екологічної експертизи по матеріалам оцінки впливу на навколишнє природне середовище «Будівництво відділення підготовки та зберігання смоли по вул. Жовтнева, 11-Б в м. Коростень» виданий Міністерством екології та природних ресурсів України.

Підприємство віднесено до першої групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря, так як ПрАТ «Коростенський завод МДФ» експлуатує устаткування, яке підлягає до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування:

 • устаткування для виготовлення плит з деревини потужністю, яка перевищує 20 тонн на добу (745,6 тонн/добу);
 • устаткування для обробки деревини і виробів з деревини хімікатами (карбамідоформальдегідною та меламіноформальдегідною смолою);
 • теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт (номінальна потужність енергоблоку 71 МВт).

Діяльність ПрАТ «Коростенський завод МДФ» не підлягає оцінці впливу згідно п.2 та п.3 статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ПрАТ «Коростенський завод МДФ» займається виробництвом деревинно-волокнистих плит, панелей середньої щільності сухого пресування та ламінованої підлоги.

Відділення підготовки та зберігання смоли ПрАТ «Коростенський завод МДФ» займається прийманням, зберіганням та виготовленням смол.  Смоли  застосовуються в якості зв`язуючої речовини для виробництва деревостружкових і деревинно-волокнистих плит, фанери сухого способу виробництва.

Основна економічна діяльність у відповідності з КВЕД: – 16.21 Виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону.

ПЕРЕЛІК ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИПУСКАЄТЬСЯ НА ОБ`ЄКТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРОДУКЦІЇ ПЕРЕДІЛІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ВЛАСНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Порядковий номер Вид продукції Річний випуск
1 Деревинно-волокниста плита МДФ (ХДФ) 240 000 м3
2 Ламінований МДФ (ХДФ) 70 000 м3
3 Ламінована підлога 4 400 000 м2
4 Карбамідоформальдегідна та меламінокарбамідоформальдегідна смоли 25380 тонн

 

Основні матеріали, що застосовуються при виготовленні деревинно-волокнистої плити:

 • лісоматеріали круглі хвойних порід – 645 тис.м3/рік;
 • смола карбамідоформальдегідна – 20100 т/рік;
 • смола меламінокарбамідоформальдегідна – 3400 т/рік;
 • сульфат амонію – 120,30 т/рік;
 • парафінова емульсія «Chemipol» – 1488 т/рік;
 • сечовина згідно – 2500 т/рік;
 • розподільчий засіб Multiboard Universal HP L 31820 – 15 т/рік;
 • декоративний імпрегнований папір– 6 626,4 тис.м2/рік;
 • фарба друкарська JP-K72 – 98 л/рік та розчинник TH-69E – 108 л/рік.

Для упаковки готової продукції (деревинно-волокнистих плит) використовується 2000 тис.м/рік поліетилентерефталатної стрічки.

Основні матеріали, що застосовуються при виготовленні ламінованої підлоги:

 • плита деревоволокниста тверда ламінована  – 4 840 000 м2/рік;
 • фарба друкарська JP-K72 Е – 147 л/рік та розчинник TH-69E – 162 л/рік.

Для упаковки готової продукції (ламінованої підлоги) використовуються поліетиленова плівка в кількості 80,582 т/рік та 8,1 т/рік поліетилентерефталатної стрічки; кількість використаного термоклею Івімельт 2842BV для склеювання коробів – 9,775 т/рік.

Для потреб енергоустановки використовується 7160 тн/рік відходів деревини (деревного волокна некондиційного, пилу деревного, кусків деревини) та 16322 тн/рік тріски.

Для ручного дугового зварювання використовуються електроди АНО-4 в кількості 480 кг/рік, АНО-21 – 360 кг/рік, ЦЛ-11 – 48 кг/рік; для газового різання сталі (4200м.п.) витрачається пропан-бутанової суміші 400 кг/рік.

Для обслуговування автотранспорту використовується 127 м3/рік дизпалива.

Для забезпечення роботи дизель-генераторів витрачається 7,7 тн/рік дизпалива.

 

Основні матеріали, що застосовуються при виготовленні карбамідоформальдегідної та меламінокарбамідоформальдегідної смол, тн/рік:

 • карбамід – 10558;
 • карбамідоформальдегідний концентрат – 11164;
 • мурашина кислота – 8,511;
 • їдкий натр – 19,07;
 • меламін – 142.

 

ПрАТ «Коростенський завод МДФ» має два виробництва:

 • деревинно-волокнистих плит, панелей середньої щільності сухого пресування та ламінованої підлоги (час роботи виробництва – 7260 год/рік);
 • карбамідоформальдегідної та меламінокарбамідоформальдегідної смол з готового карбамідоформальдегідного концентрату (час роботи виробництва – 7920 год/рік).
 1. Виробництво деревинно-волокнистих плит, панелей середньої щільності сухого пресування та ламінованої підлоги

МДФ – це плитний матеріал, виготовлений з висушених деревних волокон, оброблений зв`язуючими речовинами і сформований у вигляді ковдри з наступним гарячим пресуванням і шліфуванням. В МДФ розвинута поверхня деревних волокон і скорочений цикл пресування поєднується з міцністю за рахунок участі зв`язуючих речовин у міжволоконній взаємодії. Основним елементом для зв`язування волокон є природний лігнін, що виділяється в процесі нагрівання деревини. Плити використовуються для виготовлення меблів та ламінування коротким виробничим циклом. На заводі виготовляють МДФ плити не шліфовані, шліфовані та ламіновані.

Технологічний процес виробництва МДФ плит складається з наступних стадій:

-приймання та завантаження сировини;

– обробка сировини;

– підготовка волокна;

– формування килима;

– пресування;

– шліфування

– ламінування;

– пакування.

На підприємстві встановлена лінія для виробництва заготовок для меблів з МДФ плит, яка складається з установки форматного розкрою плитних матеріалів Schelling 8 з ЧПУ; дробарки та щредер для подрібнення відходів МДФ плит; деревообробного виробництва.

Енергоблок призначений для поставки насиченої пари (наприклад на дефібратор, в просіювач), термічного масла (для нагріву преса) та топкового газу (для нагріву сушки).

                      Головні елементи енергоблоку:

 • паливний бункер для твердих відходів деревини
 • бункери для пилу від шліфовки та бракованого волокна/тирси
 • камера згоряння з колосниковими решітками, аварійним димоходом та конвеєром для золи
 • система згоряння для пилу та волокна
 • камера змішування та система очистки топкових газів для сушарки
 • система очищення води для водозабезпечення.

На підприємстві встановлено високоефективне аспіраційне обладнання: рукавні фільтри, циклони, батарейні циклони та водяний скрубер для очищення газоповітряної суміші від забруднюючих речовин.

 1. Виробництво карбамідоформальдегідної та меламінокарбамідоформальдегідної смол

Технологія підготовки та зберігання смоли передбачає повністю замкнутий цикл від початку технологічного процесу до його завершення завдяки системі повітроводів, трубопроводів та резервуарів. Виробництво смоли відбувається з готового карбамідоформальдегідного концентрату.

Технологічний процес виготовлення смоли:

-приймання карбаміду з залізничного транспорту в  завальний бункер та перекачування для зберігання до силосів та бункерів;

-приймання карбамідоформальдегідного концентрату  з залізничного,  автомобільного транспорту та перекачування для зберігання і розігріву до резервуарів;

-приготування  розчину мурашиної кислоти у воді в ємності на дільниці приготування розчинів та подача його до напірного збірника;

-приймання енергоресурсів до реакторів:

 • пари водяної
 • води оборотної

води чілерної

-приймання їдкого натру та меламіну в мішках та біг-бегах для зберігання на складі хімреагентів

-виготовлення смоли в двох реакторах з мішалками;

-перекачування смоли до резервуарів для зберігання та стандартизації смол;

-завантаження смоли до автоцистерн для відправки  споживачам;

-перекачування смоли до ємностей дільниці зберігання хімікатів виробництва МДФ.

 

Перелік технологічного устаткування

№ з/п Номер джерела викиду Назва технологічного устаткування Баланс часу роботи устаткування, год/рік Рік встановлення обладн.
1 7,8,27 Котел ф.Siempelkamp 7310 2010
2 1-3 Лінія окоровки деревини Metso 7680 2010
3 4 Рубільна машина Metso 5280 2010
4 5,6 Ємності для смоли (5 од.) 7920 2010
5 Ємності для парафінової емульсії (2 од.)
6 Дефібратор Metso 7260 2010
7 7,8 Сушарка Butner/Scheuch 7260 2010
8 9 Зрівняльний резервуар 7260 2010
9 10-14 Формуюча лінія Siempelkamp, прес для пресування волокна  ContiRoll 7260 2010
10 15-18 Шліфувальна лінія 7260 2010
11 20,25 Деревообробний верстат HOLZMA 7260 2010
12 20 Деревообробний верстат ALTENDORF 5280 2010
13 21,23,24,25 Лінія ламінування 7260 2010
14 23,24,25 Лінія виготовлення ламінованої підлоги 7260 2011
15 26 Склад зберігання тріски 8760 2011
16 29,30 Дизель-генератор Model GDD-600 125 2010
17 32,34 Резервуар наземний  для дизпалива 8760 2010
18 33 ПРК 110 2010
19 35 Токарний верстат 2016 2010
20 Заточний верстат 170 2010
21 Фрезерний верстат 1512 2010
22 Свердлувальний верстат 252 2010
23 38 Заточний верстат 300 2010
24 42 Флотаційна камера КНС 8670 2011
25 43 Склад зберігання тріски 8760 2022
26 44 Лінія форматного розкрою плитних матеріалів Schelling 2016 2022
27 45 Приймально-розподільча камера КНС 8670 2011
28 46 Завальний бункер карбаміду ТБК 43 840,605 2015
29 50-52 Силоси карбаміду (3од.) 44 2015
30 53 Бункери карбаміду (3од.) 264 2015
31 54-58 Резервуари ТСК 105 для зберігання КФК (5 од.) 42,3 2015
32 59 Резервуар аварійний ТСК 105 для зберігання КФК 1,74 2015
33 60-62 Резервуар ТФ С26 для зберігання смоли 151,1 2015
34 63,64 Резервуар ТФ С26 для зберігання смоли 104,3 2015
35 65,66,68,69 Ручний розтарювач МКР 4320 2015
36 67,68 Ручний розтарювач їдкого натру 47,3 2015
37 68 Ємність для приготування розчину мурашиної кислоти 11,13 2015
38 Бункер меламіну 4320 2015
39 Напірний збірник розчину мурашиної кислоти (2 од.) 4320 2015
40 Напірний збірник розчину їдкого натру (2 од.) 4320 2015
41 Пластинчаті конденсатори (2 од.) 7920 2015
42 Теплообмінники кожухотрубчаті (2 од.) 7920 2015
43 69-72 Реактори з мішалкою (2 од.) 2071 2015
44 72 Ємність для збору промивних вод 376 2015
45 69 Скрубер «мокрої очистки» ТСОВ 1,4 7920 2015
46 73,74 Витягові шафи лабораторій ШВЛ 0,2

(2 од.)

500 2015
47 75 Дизель-генератор 200 2015

 

Джерела забруднення атмосферного повітря: енергоблок; склади зберігання деревної тріски;  дільниці підготовки сировини, пресування, шліфування, ламінування плит, упаковки; дизель-генератори, металообробні верстати, лабораторії, пост зварювання та різки металу, модульна автозаправна станція, завальний бункер карбаміду, силоси та бункери зберігання карбаміду, резервуари для зберігання смоли та карбамідоформальдегідного концентрату, технологічне обладнання дільниці приготування розчинів та виготовлення смоли, дільниць зберігання, приймання, відвантаження концентрату та смоли.

 

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

Порядковий номер Забруднююча речовина Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
код найменування
1 2 3 5
1 118 Діоксид титану 0,0002
2 150 Натрію гідроокис (натр їдкий,сода каустична) 0,0006
3 10265 Емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.) 2E-5
4 10393 Алюмінія хлорид ( в перерахунку на алюміній) 0,0002
5 06000
337
Оксид вуглецю 52,068
6 12000
410
Метан 0,040
01000 Метали та їх сполуки, в т.ч.: 0,044
7 01003
123
Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,042
8 01006
164
Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 1E-5
9 01010
203
Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 4E-5
10 01104
143
Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) 0,002
11 03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом 329,762
04000 Сполуки азоту, в т.ч.: 24,897
12 04001
301
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) 24,775
13 04003
303
Аміак 0,1103
14 04004
302
Азотна кислота 0,0119
05000 Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: 0,0052
15 05000
1705
Діоксид та інші сполуки сірки

(2-~Бутилтіобензатіазол (бутилкаптакс))

0,0001
16 05000
1715
‌Діоксид та інші сполуки сірки

(Метилмеркаптан(газ))

1E-7
17 05000
1728
‌Діоксид та інші сполуки сірки

(Етантіол(етилмеркаптан))

1E-7
18 05001
330
Сірки діоксид 0,0044
19 05002
333
Сірководень(H2S) 0,0001
20 05004
322
Сульфатная кислота (H2SO4)(cірчана кислота) 0,0006
10000 Органічні аміни, в т.ч.: 0,001
21 10000
10278
‌Органічні аміни

(2,4,6-Триаміно-1,3,5-триазин)

0,0007
22 10000
10875
Органічні аміни (Аміни аліфатичні С10-С16) 0,0004
11000 Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: 11,801
23 11000
1061
‌Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

(Спирт етиловий)

0,098
24 11000
1225
‌Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

(Метиловий ефір акрилової кислоти(метилакрилат))

1E-5
25 11000
1532
‌Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

(Діамід вугільної кислоти (карбамід,сечовина))

0,042
26 11000
2735
‌Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

(Масло мінеральне нафтове)

2E-9
27 11000
2754
‌Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

(Вуглеводні гpаничні С12-С19)

0,010
28 11000
10943
Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) (Кислота лимонна) 0,01
29 11007
1401
Ацетон 0,009
30 11011
1213
Вінілацетат 0,008
31 11026
1537
Кислота мурашина 0,402
32 11028
1555
Кислота оцтова 1,379
33 11032
1409
Метилетилкетон 0,001
34 11036
1052
Спирт метиловий 0,022
35 11041
621
Толуол 0,001
36 11049
1325
Формальдегід 9,819
15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор), в т.ч.: 0,006
37 15000
349
Хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор) (Хлор) 0,003
38 15003
316
Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCl) 0,003
16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.: 0,0001
39 16000
343
‌Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди добpе pозчинні неоpганічні (фтоpид і гекс.натрію)) 3E-6
40 16000
344
‌Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) (Фториди погано pозчинні неоpганічні (фтоpид алюмінію і кальцію)) 0,0001
41 16001
342
Фтористий водень 4E-5
Парникові забруднюючі речовини
1 07000 Вуглецю діоксид 14921,234
2 04002 Азоту (1) оксид [N20] 0,535
3 12000 Метан 0,668

 

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів в попередніх дозволах на викиди не розглядались в зв`язку з сучасним виробництвом та технологічним процесом. В розроблених документах заходи також не передбачаються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно: з інструкцією про загальні вимоги до оформлення документів затвердженою наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., з наказом Мінприроди №309 від 27.06.2006 р., з наказом Міністерства екології та природних ресурсів №177 від 10.05.2002 р.

Перевищень санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ), при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі санітарно-захисної зони не зафіксовано. Розрахунок проведено з врахуванням джерел викидів ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія», що знаходяться в межах санітарно-захисної зони ПрАТ «Коростенський завод МДФ». В межах СЗЗ підприємства житлові забудови відсутні.

За результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання можно зробити висновок, що перевищення відсутні.  Існуючі величини викидів від джерел забруднення підприємства пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації до Житомирської обласної військової адміністрації: 10014, Житомирська обл., м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,1, (0412) 470857, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua

Додаток: 1. “ЗАЯВА ПРО НАМІРИ ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ”.pdf

                    2. “Оголошення”

 

 

Чат-бот Гаряча лінія