Топ теги:
Попередження

Про виконання бюджету МТГ станом на 01.06.2023 року

1 Червня 16:42

До загального фонду бюджету Коростенської міської ТГ надійшло власних надходжень 293466,2 тис. грн. Затверджені міською радою планові показники з урахуванням змін (збільшено на 58894,3 тис. грн.)  в сумі 257497,3 тис. грн. виконані на 114,0% (+35968,9 тис. грн.). Порівняно з січнем-травнем 2022 року надходження збільшились на 115065,2 тис. грн., що становить 164,5 %.

Найбільші суми надходжень загального фонду надійшли від:

– податку та збору на доходи фізичних осіб – 193497,1 тис. грн.;

– плати за землю – 38336,9 тис. грн.;

– єдиного податку – 24137,7 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 8071,9 тис. грн. З них до бюджету розвитку надійшло 0,0 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) станом на 01.06.2023 року становлять 245 838,3 тис. грн., що на 9 598,9 тис. грн. більше або складає 104,1 % показника відповідного періоду минулого року.

Наявні ресурси бюджету спрямовувались, у першу чергу, на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг та енергоносіїв інших соціальних виплат віднесених до захищених статей бюджету.

Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано коштів у загальній сумі 29 041,2 тис. грн., що на 999,7 тис.грн. більше або складає 103,6 % показника звітного періоду 2022 року.

По галузі «Освіта» проведені видатки становлять 151 753,3 тис. грн., що на 2 116,8 тис.грн. більше або складає 101,4 % показника звітного періоду 2022 року.

На галузь «Охорона здоров’я» спрямовано 10 921,6 тис. грн., що на        2 214,3 тис. грн. більше або складає 125,4 % показника відповідного періоду 2022 року.

На соціальний захист та соціальне забезпечення спрямовано 14 587,9 тис. грн., що на 1 049,4 тис. грн. більше або складає 107,8 % показника відповідного періоду 2022 року.

На галузь «Культура і мистецтво» спрямовано коштів бюджету у сумі 9 121,4 тис. грн., що складає 95,2 % показника за аналогічний період 2022 року.

По галузі «Фізична культура і спорт» проведені видатки становлять 5 172,6 тис. грн., що на 417,8 тис.грн. більше або складає 108,8 % показника відповідного періоду 2022 року.

На видатки по галузі «Житлово-комунальне господарство» та на утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури спрямовано коштів у загальній сумі 18 150,1 тис. грн., що на 2 816,4 тис.грн. більше або складає 118,4 % показника 2022 року.

Видатки щодо економічної та іншої діяльності становлять 5 608,0 тис.грн., що складає 94,4 % показника за аналогічний період 2022 року.

Обсяг міжбюджетних трансфертів переданих з місцевого бюджету становить 1 482,2 тис. грн., що на 779,4 тис. грн. більше або складає 210,9 % показника відповідного періоду 2022 року.

Аналізуючи виконання бюджету Коростенської міської територіальної громади в розрізі напрямків використання коштів необхідно, перш за все, відмітити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 167 584,3 тис. грн.

На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та закладів спрямовано 4 138,5 тис. грн., що на 2 907,3 тис. грн. більше або складає 336,1 % показника звітного періоду минулого року.

 

На розрахунки за спожиті бюджетними установами і закладами енергоносії та оплату комунальних послуг спрямовано 34 874,4 тис. грн., що на 3 469,4 тис. грн. менше показника відповідного періоду минулого року.

До бюджету територіальної громади надійшло трансфертів з Державного та обласного бюджетів на загальну суму 95 342,4 тис. грн., з них:

– освітня субвенція – 64 535,2 тис. грн.;

– субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на заробітну плату педпрацівникам інклюзивно-ресурсного центру) – 700,7 тис. грн.;

– базова дотація (на оплату теплопостачання закладів загальної середньої освіти, КНП “Коростенська ЦМЛ КМР”, КНП «ЦПМСД» КМР – 18 533,0 тис. грн.;

– інші субвенції – 1 599,6 тис.грн., в т.ч. на: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 599,6 тис.грн., поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття с.Сарновичi Коростенської мiської територiальної громади – 250,0 тис. грн., придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для муніпуляційних терапевтичного відділення КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» –           50,0 тис.грн., на заходи з енергозбереження (заміна вікон на енергозберігаючі) в Коростенському міському ліцеї № 11 – 400,0 тис.грн. (загальний фонд); закупівля медичного обладнання (придбання хірургічного апарату Електрокоагулятор) для КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» – 300,0 тис.грн. (спеціальний фонд).

– субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 406,8 тис.грн.;

– субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 396,3 тис.грн.;

– додаткова дотація з державного бюджету – 9 152,9 тис.грн;

– субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17,9 тис.грн.

За січень – травень 2023 року виконання по видатковій частині загального фонду складає – 75,4 %.

Видатки спеціального фонду бюджету Коростенської міської територіальної громади станом на 01.06.2023 року становлять 24 338,6 тис. грн., а саме по галузі: освіта – 5 949,3 тис.грн., охорона здоров’я – 10 207,5 тис.грн., економічна та інша діяльність – 3 281,8 тис.грн., міжбюджетні трансферти передані з місцевого бюджету – 4 900,0 тис.грн. Протягом відповідного періоду 2022 року видатки проведені по галузі «Охорона здоров’я» – 449,7 тис.грн.

За січень – травень 2023 року виконання по видатковій частині спеціального фонду складає – 29,0 %.

Зменшення видатків по галузях: «Культура і мистецтво», «Економічна та інша діяльність» в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року зумовлене дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”, зі змінами.

Чат-бот Гаряча лінія