Топ теги:
Попередження

Паспорт_бюджетної_програми_0210180

12 Листопада 17:10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210180 0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –719100 гривень , у тому числі загального фонду – 608000 гривень та спеціального фонду – 111100 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №67  “Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України
7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України 608 000 111 100 719 100
Усього 608 000 111 100 719 100
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 608 000 111 100 719 100
Усього 608 000 111 100 719 100
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість відзначених осіб осіб рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови 400,00 0,00 400,00
1 2 3 4 5 6 7
кількість реалізованих проектів “Бюджету участі” од. звіт 0,00 0,00 0,00
кількість укладених угод про співробітництво од. звіт 5,00 0,00 5,00
кількість відвідувачів веб-сайту осіб аналіз роботи 0,00 0,00 0,00
кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди) осіб акт наданих послуг 0,00 0,00 0,00
3 ефективності
середня вартість заохочення та відзначення на1 особу грн. розрахунок 657,00 0,00 657,00
витрати на реалізацію одного проекту “Бюджету участі” грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00
середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00
4 якості
відсоток виконання проектів переможців відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Чат-бот Гаряча лінія