Топ теги:
Попередження

Паспорт_бюджетної_програми_0210150

12 Листопада 17:09
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210150 0150   0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35178700 гривень , у тому числі загального фонду – 35108700 гривень та спеціального фонду – 70000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами;
– Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 “Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення тридцять п’ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 “Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій  Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр.” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №30 “Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік”;
– Розпорядження міського голови від 11.01.2021р. №8 “Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів” із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коростенської міської ради
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради 35 108 700 70 000 35 178 700
Усього 35 108 700 70 000 35 178 700
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій  Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. 287 500 0 287 500
Усього 287 500 0 287 500
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 115,00 0,00 115,00
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 1 118,00 0,00 1 118,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 25 350,00 0,00 25 350,00
наявність програмного забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру од. видаткова накладна, акт наданих послуг 1,00 0,00 1,00
створення компонентів геосистеми містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної гродами, завантаження та наповнення баз геокадастру, даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру од. видаткова накладна, акт наданих послуг 1,00 0,00 1,00
3 ефективності
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 9,00 0,00 9,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 220,00 0,00 220,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 305 293,04 0,00 305 293,04
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Чат-бот Гаряча лінія