Топ теги:
Попередження

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Коростенського міського колегіуму Житомирської області

20 Липня 9:07

Оголошення

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

 Коростенського міського колегіуму Житомирської області

Відповідно до статей 37,38,39 Закону України  «Про повну загальну середню освіту» відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Коростенського міського колегіуму Житомирської області

Підстава

Рішення уповноваженого органу засновника (відділ освіти):  наказ відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради від 19.07.2022 року №82 «Про оголошення та проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади директора Коростенського міського колегіуму Житомирської області»

Умови призначення

Керівник закладу загальної середньої освіти призначається  на посаду на конкурсній основі  відповідно до статей 37, 38, 39  Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про конкурс  на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Коростенської міської територіальної громади.

Призначення керівника здійснюється  уповноваженим органом засновника –  відділом освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на підставі конкурсного відбору.

Умови оплати праці

Оплата праці відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  України від  26.09.2005р.№557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та  Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 102  від 15.04 1993 року (зі змінами).

 Кваліфікаційні вимоги до особи, яка може бути керівником закладу загальної середньої освіти:

 • громадянство України;
 • вільне володіння українською мовою;
 • вища освіта ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;
 • стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • організаторські здібності;
 • пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

  Перелік обмежень щодо особи, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти (відповідно до  частини третьої  статті 19 та статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»):

1)особа  є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4)за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5)за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”.

 Подання документів

Перелік документів, які подаються кандидатами на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти:

 1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України  “Про захист персональних даних»;
 2. Автобіографія/резюме (на вибір).
 3. Копії:
 • паспорта громадянина України;
 • документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 1. Довідка про відсутність судимості;
 2. Довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду.
 3. Документ про  вільне володіння державною мовою.
 4. Мотиваційний лист, складений у довільній формі.
 5. Інші документи, що підтверджують професійні моральні якості (за бажанням).

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або уповноваженою  згідно з довіреністю особою) з 20.07.2022 року  до  16.08.2022 року за адресою: м.Коростень, Житомирської області, вул. Грушевського, 66, відділ освіти виконкому Коростенської міськради  т.04142- 9-62-79. Особа, уповноважена  приймати  документи –  Кагукіна Ірина Миколаївна, т.0981014705.

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття,  зняти з конкурсу свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

Терміни  проведення конкурсу:

20.07.2022р – 16.08.2022р. – прийом документів від претендентів на заміщення вакантної посади;

17.08 – 18.08.2022р – ознайомлення  членів конкурсної комісії  з документами претендентів на вакантну посаду директора Коростенського міського колегіуму Житомирської області;

08.07.2022р – оприлюднення на сайтах  засновника  та  відділу освіти переліку осіб, яких допущено до участі в конкурсному відборі;

22.08.2022 – 23.08.2022р – ознайомлення кандидатів на заміщення вакантної посади директора міського колегіуму з трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування  закладу освіти;

30.08.2022р. о 10.00 год  – конкурс  на заміщення вакантної посади директора Коростенського міського колегіуму Житомирської області.

31.08.2022р. –02.09.2022р.   – визначення переможця та оприлюднення результатів конкурсу на заміщення вакантної посади директора Коростенського міського колегіуму на сайтах  засновника, відділу освіти, вищеназваного закладу освіти.

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Приклади тестових завдань для проведення конкурсу на посаду
керівника закладу загальної середньої освіти (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   від 19.05.2020  № 654 «Щодо  примірного переліку питань», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2020 № 1/9-264 « Щодо   окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти)

1: Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

1) початкова школа;

2) гімназія;

3) ліцей;

4) науковий ліцей.

2: Хто затверджує статут закладу освіти?

1) засновник;

2) керівник закладу освіти;

3) колегіальний орган управління закладу освіти;

4) колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

3: Що містить освітня програма?

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

2) перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;

З)загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

4) всі відповіді вірні.

4: Які форми здобуття освіти є індивідуальними?

1) денна, вечірня, заочна, дистанційна, мережева;

2) дистанційна, мережева, дуальна, педагогічний патронаж;

3) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж;

4) екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, дистанційна.

Приклад ситуаційного завдання:

Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі – 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. (Минулого навчального року на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

З положенням про проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти можна ознайомитись за посиланням  http://golos.korosten-rada.gov.ua/?p=pryynyati_rishennya&sp=single&id=1905 .

Додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору можна отримати за телефоном  (04142) 9-62-79, 0981014705. Особа,  уповноважена приймати  документи, – Кагукіна Ірина Миколаївна. Електронна адреса osvita-kor@ukr.net.

 

 Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

Чат-бот Гаряча лінія