Топ теги:
Попередження

Конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу державної реєстрації

16 Грудня 13:14

 

Відповідно до статей 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 10 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, розпорядження міського голови від 13 грудня 2021 року № -р, пункту 1 частини першої статті 10 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, частини першої статті 6 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Виконавчий комітет Коростенської міської ради  ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення тимчасово  вакантної  посади державного реєстратора речових прав на нерухоме майно відділу державної реєстрації

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається кадровою службою додатково. Тел. 4-10-92.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу в газеті «Іскоростень» від 17.12.2021р.

Термін подання заяв до 17.01.2022року.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками);

– дві фотографії розміром 4 х 6 см;

– копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого

звання, присудження наукового ступеня;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або

місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

– копію паспорта;

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 

Основні вимоги до претендентів на посаду:

Відповідно до Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, затверджених наказом Міністерства юстиції України 29 грудня 2015 року  № 2790/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 04 листопада 2019 року № 3388/5 для державних реєстраторів прав на нерухоме майно та державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що перебувають у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації, крім вимог, передбачених Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України, встановлюються такі вимоги:

стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;

Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра або спеціаліста.

Вільне володіння державною мовою.

Вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване  програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

-вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

-здатність працювати  з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

-здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

-вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

-вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом.

Знання чинного законодавства: Конституції України; законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”“Про службу в органах місцевого самоврядування”“Про державну службу”“Про запобігання корупції”“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”“Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, інші закони; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших підзаконих нормативно-правових актів; інструкції з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил ділового етикету; правил охорони праці та протипожежної безпеки; основних програм роботи на комп’ютері.

Успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб’єктом державної реєстрації).

Посадові обов’язки :

Державний реєстратор:
-здійснює проведення державної реєстрації прав;
-встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:
– обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законодавством;
-відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;
– відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах;
– наявність обтяжень прав на нерухоме майно;
– наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;
-перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;
– під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації , у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;
– під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
– відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, про об’єкти та суб’єктів таких прав;
– присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрацій прав;
– виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо копії не були виготовленні під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);
– формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;
– вживає в межах своєї компетенції, заходи, щодо ведення та функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
– здійснює інші повноваження, передбачених чинним Законодавством.

 

Кадрова служба.

 

Чат-бот Гаряча лінія