Топ теги:
Попередження

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік”

5 Листопада 8:25

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
документу державного планування
“Програма економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік”

 

  1. Замовник та виконавець СЕО

Замовник – Коростенська міська рада, 11500 м. Коростень Житомирської області вул. Грушевського, будинок 22, тел. 04142-5-00-00, general_department@korosten-rada.gov.ua.

Виконавець – Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, 11500 м. Коростень Житомирської області, вул. Грушевського, будинок 22, тел. (04142) 5-01-44, kor.ekonom@ukr.net.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблений з урахуванням норм Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Проєкт Програми готується за пропозиціями структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій громади, які задіяні у виконанні визначених завдань, заходів загальноміських цільових програм.

Мета Програми полягає у забезпеченні комплексного розвитку громади та втіленні на місцевому рівні державної політики розвитку громад та територій України, що досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади і бізнесу.

У Програмі відображені основні досягнення у 2021 році у сфері економічного і соціального розвитку, проблемні питання, визначені основні пріоритети розвитку громади у 2022 році.

Програма розробляється з урахуванням завдань та положень інших документів державного планування, зокрема Державної стратегії регіонального розвитку України на період на 2021-2027 роки, Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року.

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Проєкт Програми містить завдання економічного і соціального розвитку громади у 2022 році у сферах: житлово-комунальне господарство, охорона навколишнього природного середовища, будівництво та містобудування, ремонт та утримання автомобільних доріг, енергозбереження, транспорт і зв’язок та інше.

В Програмі економічного і соціального розвитку зазначено декілька цілей, які повинні бути досягнутими. Серед них:

– стимулювання розвитку промислово-виробничого комплексу;

– підвищення продуктивності агропромислового комплексу;

– інфраструктурний розвиток територій;

– покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

Заходи із реалізації зазначених цілей можуть відноситись до першої та другої категорії планової діяльності згідно ч.2,3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оскільки на час подання цієї Заяви ДДП перебуває в розробці і перелік заходів ДДП може бути скоригований під час розробки, то детальний перелік заходів, щодо яких має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля, буде визначено під час СЕО Програми, із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади.

  1. Ймовірні наслідки.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема:

– атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– земельні ресурси;

– біорізноманіття;

– наслідки для здоров’я населення;

– наслідки для територій з природоохоронним статусом.

В результаті реалізації заходів Програми по капітальному будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об’єктів, розширення виробничих потужностей ймовірний вплив на довкілля не повинен перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це має бути забезпечено застосуванням сучасних технічних рішень, дотримання норм законодавства, проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), та/або інших інструментів публічного обговорення планованої діяльності.

Внаслідок врахування в Програмі національних та міжнародних зобов’язань, зокрема тих, що стосуються Цілей сталого розвитку для України, можливі ризики будуть зведені до прийнятного рівня.

На території Коростенської міської територіальної громади присутні наступні природоохоронні території: об’єкт Смарагдової мережі UA0000173 Slovechanskyi Kriazh, Ландшафтний заказник місцевого значення «Полігон», Ландшафтний заказник місцевого значення «Михайловичі», Лісовий заказник місцевого значення «Межиріччя». Водно-болотні угіддя інших територій із природоохоронним статусом, які потрапляють під вплив від проєктних рішень ДДП відсутні.

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення ґрунтів, поверхневих та ґрунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності; вплив на флору і фауну, зокрема на територію Смарагдової мережі, внаслідок аграрної, деревообробної, видобувної діяльності; збільшення викидів парникових газів внаслідок організації стихійних сміттєзвалищ, уникнення запровадження енергоменеджменту установами та підприємствами.

Під час стратегічної екологічної оцінки ДДП будуть оцінені зазначені загрози для сталого функціонування територій і об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі та запропоновані заходи з підтримки та охорони.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

  1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проекту Програми та з врахуванням результатів розгляду цієї заяви.

  1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

    Для розробки стратегічної екологічної оцінки передбачається використовувати наступну інформацію (за умови, що така інформація буде надана): доповіді про стан довкілля в Житомирській області; статистичну інформацію щодо стану довкілля, дані моніторингу стану довкілля в Житомирській області; відомості про стан та місце розташування об’єктів природно-заповідного фонду; відомості про стан та місце розташування об’єктів Смарагдової мережі, червонокнижних видів; інформація про наявні і заплановані інвестиційні проекти щодо розвитку інфраструктури, відновлення, рекультивації навколишнього середовища, соціального розвитку; інформацію про підприємства-забруднювачі; відомості про тваринний та рослинний світ; власне інформацію Програми; відкриті картографічні джерела, космічні знімки а також відкриті джерела інформації.

Для аналізу території буде використано логічні (індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії) та формалізовані (статистичний, екстраполяції) методи прогнозування, необхідність застосування яких буде визначено за результатами пропозицій, що надійдуть під час розгляду цього документу за процедурою, визначеною ст. 9,10 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

  1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Програми.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначено ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з урахуванням основних екологічних проблем наявних на території Коростенської міської територіальної громади та ризиків для довкілля та здоров’я населення, які нестиме реалізація ДДП.

  1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, 11500 м. Коростень Житомирської області, вул. Грушевського, будинок 22, тел. (04142) 5-01-44, kor.ekonom@ukr.net.

Строки подання: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»), тобто з 05.11.2021р. по 20.11.2021р.

Чат-бот Гаряча лінія