Топ теги:
Попередження

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року»

3 Листопада 15:42

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування

«План дій сталого енергетичного розвитку та клімату

Коростенської міської територіальної громади до 2030 року»

 Загальні положення

Цей документ складено згідно вимог ст. 10  Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

1.  Замовник СЕО

Замовником «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року» (надалі – ДДП) є Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради, 11500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Грушевського буд. 22.

2.  Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

«План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади до 2030 року» є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

Основною метою ДДП є підтримка ініціативи скоротити викиди СО2 на території, що підпорядкована міській територіальній громаді, щонайменше на 30% відносно рівня викидів СО2 у базовому 2012 році та забезпечити адаптацію міської територіальної громади до змін клімату.

Стратегічною ціллю ДДП є забезпечення комфорту проживання мешканців шляхом підвищення якості комунальних послуг з одночасним зниженням енерговитрат міської інфраструктури та збільшення частки відновлювальних джерел енергії.

Основними показниками ДДП є:

– зменшення викидів СО2 до 2030 року у визначених секторах на 30,1%;

– збільшення частки відновлювальних джерел енергії на 20% відносно базового 2012 року;

– підвищення раціональності використання ПЕР тепло- та водопостачальними організаціями;

– зменшення втрат теплової енергії підчас транспортування теплоносія;

– сприяння залученню інвестицій у проекти з енергоефективності;

– підвищення енергетичної свідомості мешканців та раціональне використання енергії;

– адаптація простору міста змін клімату, що відбулися;

– зменшення негативних наслідків кліматичних змін для населення.

Реалізація мети та конкретних цілей, що передбачені ДДП, здійснюється шляхом впровадження енергоефективних заходів, які зменшують вплив змін клімату, і заходів з адаптації простору міста до змін клімату.

Для розроблення ДДП були використанні наступні дані:

– проект «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Коростень до 2030р.»

– кліматичні дані;

– енергетичний баланс Коростенської міської територіальної громади;

– базовий кадастр викидів СО2;

– заходи з пом’якшення наслідків змін клімату;

– оцінка ризиків та вразливості до змін клімату;

– опитування мешканців щодо їх оцінки зміни клімату;

– заходи з адаптації до кліматичних змін.

Нормативно-правова база

– Закон України «Про енергозбереження», прийнятий Верховною Радою України                            від 01.07.1994р. № 74/94-ВР;

– Закон України «Про ратифікацію Рамкової Конвенція ООН про зміну клімату»                              від 29.10.1996 року № 435/96-ВР;

– Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.2097 року № 280/97-ВР, зі змінами, в чинній редакції;

– Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 року № №555- IV;

– Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу від 05.04.2005 року № 2509-15

– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» від 01.03.2010 року №243;

– Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» від 21.12.2010 року № 2818-VI;

– Закон України «Про ратифікацію Паризької угоди» від 14.07.2016 року № 1469-VIII;

– Закон України «Про Фонд енергоефективності» від 08.06.2017 року № 2095-19;

– Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» від 18.08.2017 року №605-р.;

– Закон України «Про енергетичну ефективність будівель», прийнятий Верховною Радою України від 22.06.2017р. № 2118-19;

– Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 20.10.2010 року №647 «Про визначення уповноваженого від міста Коростеня в ініціативі «Угода мерів»;

– Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 рр. – рішення 38 сесії міської ради VI скликання №1689 від 18.12.2014 року;

– Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від від 25.02.2021 р. №152 «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів по клімату та енергії»».

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Основні види заходів, що передбачає План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Коростенської міської територіальної громади:

 • пристосування структури управління міста до необхідності реалізації кліматичних заходів;
 • ремонт та відновлення інфраструктури водопостачання та водовідведення;
 • ремонт мережі центрального теплопостачання;
 • термомодернізація будівель громадських закладів та житла;
 • встановлення новітнього обладнання, що використовує місцеві відновлювані джерела енергії (геліосистеми, теплові насоси, переведення котелень на біомасу);
 • закупівля нових транспортних громадських транспортних засобів;
 • організаційні та технічні заходи з поліпшення водопостачання та водовідведення;
 • ліквідація стихійних звалищ;
 • зміни у сільському та лісовому господарствах району для їх адаптації до зміни клімату;
 • заходи зі збереження боліт та старовікових лісів;
 • створення зелених зон та лісосмуг.

Серед перелічених заходів планується реалізація окремих діяльностей, що вимагатимуть проведення оцінки впливу на довкілля. Зокрема, це:

 • будівництво сонячної електростанції;
 • переведення котелень потужністю понад 50 МВт на біомасу;
 • спорудження та реконструкція очисних споруд для очистки комунальних стічних вод;
 • створення полігонів твердих побутових відходів у селах громади;
 • будівництво сміттєсортувального підприємства;
 • господарські роботи у водоохоронних зонах р. Уж та інших водних об’єктів для поліпшення їх стану та рекреаційного потенціалу;
 • створення біогазової електростанції для перероблення відходів тваринницьких комплексів району;
 • буріння свердловин для водопостачання населення громади.

4. Ймовірні наслідки.

Основні екологічні проблеми території та природоохоронні цілі:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Компонент

довкілля

Екологічні проблеми Природоохоронні цілі Ймовірні наслідки реалізації ПДСЕРК
Клімат і мікроклімат – Викиди парникових газів через використання викопних енергоносіїв.

– Несприятливий мікроклімат на окремих ділянках через велику кількість штучних покриттів.

– Скорочення викидів парникових газів.

– Поліпшення умов життєдіяльності людей на ділянках з несприятливим мікрокліматом.

– Скорочення викидів парникових газів за рахунок енергоефективних заходів та збільшення частки відновлюваних джерел енергії у енергетичному балансі міста.

– Поліпшення мікрокліматичних умов на дорогах, рекреаційних зонах та інших ділянках.

Атмосферне

повітря

Можливе забруднення через зростаючий транспортний потік. – Забезпечення чистого повітря на території громади. – Краща організація транспортних потоків та розвиток громадського транспорту буде зменшувати забруднення повітря.
Водне

середовище

Засмічення водоохоронних зон та забруднення поверхневих вод. – Очищення води у р. Уж та інших водоймах.

– Відновлення рекреаційного потенціалу водоохоронних зон як адаптація до зростаючих температур влітку.

– Зменшення надходження забруднювачів у водойми у наслідок спорудження нових та реконструкції існуючих очисних споруд.

– Поліпшення стану водоохоронних зон завдяки технічним заходам.

ПДСЕРК є основним документом, що  описує планований внесок Коростенської громади у подолання глобальної кліматичної кризи. Всі заходи плану дій мають на меті скорочення викидів парникових газів та адаптацію до зміни клімату. Тому наслідки виконання плану дій матимуть відчутний позитивний вплив як на стан довкілля, так і на умови життя мешканців громади. Незначний негативний вплив можливий лише у наслідок будівельних робіт під час їх проведення.    Детальніше  про очікувані впливи проаналізовано у таблиці нижче.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території Коростенської міської територіальної  громади  знаходяться, наступні об’єкти природо-заповідного фонду:

 1. Лозанове – гідрологічний заказник місцевого значення в Україні. Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області (Бехівське лісництво), неподалік від села Васьковичі, площа 14,6 га.
 2. Хвощове Болото – гідрологічний заказник місцевого значення в Україні. Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області, розташований на північ від міста Коростень, площа 11,6 га..
 3. Полігон – ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. (Бехівське лісництво). Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області, розташований на північ від міста Коростень (землі колишнього Ігнатпільського полігону) площа 2293,30 га. .
 4. Михайловичі – ландшафтний заказник місцевого значення в Україні. (Бехівське лісництво). Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області, розташований на північ від міста Коростень, площа 139,6 га..
 5. Елі́та – дендрологічний парк місцевого значення в Україні. (село Грозине ДГ «Грозинське»). Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області. Розташований на території Коростенського району Житомирської області, в селі Грозине, площа 4,8га.
 6. Баранячі лоби – геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в межах міста Коростеня (міський парк на березі річки Уж) Житомирської області, площа 0,1га.
 7. Велетенські котли – геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в межах міста Коростеня (міський парк на березі річки Уж) Житомирської області, площа 0,1 га.
 8. О́льжині купальні – геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні. Розташована в межах міста (міський парк на березі річки Уж) Коростеня Житомирської області, в міському парку культури Древлянський, площа 0,2 га.
 9. Межиріччя – лісовий заказник місцевого значення в Україні. (ДП «Коростенський лісгосп АПК»). Об’єкт природно-заповідного фонду Житомирської області, розташований на захід від села Межирічка, площа 274 га.

Коростенська міська територіальна  громада  межує з об’єктом Смарагдової мережі Словечанський Кряж (UA0000173). Відсутні водно-болотні угіддя інших територій із природоохоронним статусом, як потрапляють під вплив від проектних рішень ДДП.
Для проведення робіт на території чи поруч з територіями та об’єктів природо-заповідного фонду, будуть залучатися відповідні фахівці управління екології та природних ресурсів  Житомирської обласної державної адміністрації та інші профільні фахівці, що гарантуватиме уникнення негативного впливу на ці території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проекті рішення ДДП не мають транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативи прийняттю плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату, зокрема, «нульовий сценарій» не розглядаються. Це пов’язано з тим, що план дій у рамках Угоди мерів є єдиним доступним інструментом кліматичних дій у громаді та має розвинену методологію і структури підтримки. Розробка та реалізація ПДСЕРК дозволять ефективніше використовувати ресурси міста.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно провести такі дослідження: визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля, оцінити вплив на довкілля в період реалізації заходів, дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Також, будуть використані такі форми участі громадськості, як інформування, консультування, обговорення та інші.

Для підготовки звіту передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності):

– регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в  Житомирській області;

– екологічний паспорт Коростенської міської територіальної громади ;

– статистичну інформацію щодо стану довкілля та здоров’я населення;

– дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);

– інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП;

– іншу доступну інформацію.

Основним критерієм під час проведення стратегічної екологічної оцінки є відповідність заходів ПДСЕРК державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, природоохоронному законодавству.

7. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП.

Орієнтовний зміст стратегічної екологічної оцінки:

 1. Зміст та основні цілі документа ПДСЕРК Короcтенської міської територіальної громади.
 2. Коротка характеристики поточного рівня викидів парникових газів та їх джерел, а також плановані показники викидів.
 3. Коротка характеристика виявлених вразливостей до зміни клімату включно з загрозами здоров’ю людей та плановані показники щодо їх подолання.
 4. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.
 5. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ПДСЕРК.
 6. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання ПДСЕРК для довкілля, у тому числі для здоров’я людей.
 7. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

11500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Грушевського буд. 22.

+38 (04142) 4-10-20, 5-08-03, e-mail: ekonomika@korosten-rada.gov.ua

Відповідальна особа: Сергеєва Анна Олександрівна, тел. (097)710-46-86, e-mail: ekonomika@korosten-rada.gov.ua

Строки подання: 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Чат-бот Гаряча лінія