Топ теги:
Попередження

Стратегічні цілі, оперативні цілі та основні завдання Стратегії

10 Листопада 15:23
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ НА ЗАСАДАХ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 1.1 Стимулювання розвитку промислово-виробничого комплексу та підприємництва 1.1.1 Сприяння розширенню розвідування родовищ та видобування корисних копалин
1.1.2 Стимулювання збільшення доданої вартості промислової продукції, впровадження наукових досліджень та інноваційних технологій у промисловості
1.1.3 Ефективний розвиток мережі транспортно-логістичних центрів
1.1.4. Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, його експортної спроможності та виходу виробленої продукції на нові ринки
1.2 Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 1.2.1 Сприяння створенню нових та розширенню діючих сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, а також підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві
1.2.2 Сприяння розвитку переробки сільськогосподарської продукції
1.2.3 Створення умов для стимулювання розвитку органічного рослинництва і тваринництва та міжрегіональної кооперації у глибокої переробці продукції.
1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 1.3.1 Сприяння ефективному розвитку інвестиційних територій та індустріальних парків в територіальній громаді
1.3.2 Розвиток співробітництва між потенційними інвесторами та громадою
1.3.3. Сприяння доступу інвесторів до мережі електропостачання
1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної (креативної) індустрії 1.4.1 Розвиток перспективних та вдосконалення існуючих напрямів туристичної (креативної) індустрії
1.4.2 Ефективне використання туристичних об’єктів, природно-заповідного фонду та історично-культурної спадщини територіальної громади
1.4.3 Створення та реалізації стратегії ефективного використання та промоції туристичного бренду територіальної громади
1.4.4 Стимулювання та підтримка місцевого бізнесу залученого в сферу надання туристично-рекреаційної (креативної) індустрії
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 2.1.1 Будівництво, модернізація, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, у тому числі забезпечення надійним водопостачанням та водовідведенням
2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та застосування альтернативних джерел енергії
2.1.3 Покращення благоустрою населених пунктів, у тому числі модернізація мережі вуличного освітлення
2.1.4 Створення умов щодо збереження та відновлення (капітального ремонту) доріг та дорожньої інфраструктури, поліпшення організації транспортного сполучення
2.1.5 Розроблення та впровадження плану просторового планування; розроблення містобудівної документації
2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя 2.2.1 Формування оптимальної мережі закладів охорони здоров’я, їх модернізація, доступності та якості надання медичних послуг
2.2.2 Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку спорту та рухової активності
2.2.3 Пропаганда громадського здоров’я
2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів 2.3.1 Впровадження сучасних технологій і заходів очистки стічних вод та управління відходами. Запобігання несанкціанованим скидам у річку Уж.
2.3.2 Формування збалансованої системи раціонального еколого-економічного балансу територій та використання природних ресурсів
2.3.3 Формування та розвиток екологічної мережі та впровадження заходів збереження природно-заповідного фонду
2.3.4. Розробка та впровадження комплексну програму відтворення водності річки Уж
СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
3.1 Підвищення якості надання освітніх та культурних послуг, формування розвинутого молодого покоління 3.1.1 Надання якісних освітніх послуг на засадах і принципах Нової української школи
3.1.2. Формування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного середовища
3.1.3 Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу жителів, їх гендерної рівності; створення публічних просторів
3.1.4 Розвиток та вдосконалення системи підготовки професійних кадрів та співпраці з підприємствами пріоритетних галузей; впровадження дуальної освіти
3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади; 3.2.1 Застосування інструментів співпраці влади з жителями громади з метою вирішення проблемних питань
3.2.2 Підтримка місцевих громадських ініціатив.
3.2.3 Використання цифрових технологій як базовий інструмент у діяльності органів місцевого самоврядування, переведення більшості місцевих адміністративних послуг в електронний формат.
3.3 Соціальна підтримка та допомога 3.3.1 Забезпечення доступності та пристосованості закладів соціального захисту із своєчасною та якісною допомогою незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення
3.3.2 Розширення сфери та доступності надання адміністративних (соціальних та публічних) послуг жителям громади

 

Чат-бот Гаряча лінія