Топ теги:
Попередження

Повідомлення ТОВ ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

5 Квітня 11:56

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Суб’єкт господарювання: ТОВ  «ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ»

Код ЄДРПОУ 42872763.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 02166, м. Київ, проспект Лісовий, 25.

Контактний номер телефону: +380 (96) 792-60-93, +380 (97) 599-37-05.

Електронна пошта: global42872763@gmail.com.

Місцезнаходження промислового майданчика: 0,8 км на схід від с. Межирічка Коростенського району Житомирської області

Мета: визначення та регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для отримання дозволу на викиди ЗР для існуючого об’єкта.

Планована діяльність ТОВ  «ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ» має висновок з оцінки впливу на довкілля   №373/1-3/2-4-2112 від 12.02.2024р., виданий  Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської  ОВА, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

Діяльність ТОВ  «ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ» полягає у продовженні розробки ділянки Південна Межирічського родовища незмінених гранітів, придатних для виготовлення блоків в Коростенському районі Житомирської області. Відходи та порушені вивітрюванням граніти придатні для виробництва щебеню будівельного (КВЕД: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю).

Прийнята транспортна система розробки родовища з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід.  Розробку розкривних порід проводять одним уступом, порушених вивітрюванням скельних порід (при їх незначній потужності) – спільно з основною корисною копалиною, при значній потужності на окремих ділянках – окремим уступом. Технологічна схема добувних робіт передбачає безвибуховий спосіб одержання товарних блоків в одну або дві стадії. Вибір стадії одержання блоків визначають за характером наявності генеральних тріщин і тріщинуватості  масиву, що підлягає безпосередній розробці.  Максимальний видобуток гірничої маси планується у кількості 19500м3/рік. Максимальний видобуток товарних блоків  планується у кількості 4166 м3/рік.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: розкривні роботи, відвали розкривних порід, робота бурової установки, перфоратора, піротехнічні роботи, різка каменю на блоки, навантаження блоків, склад блоків, злив, зберігання ДП, заправка автотранспорту, зварювання, різка металу, робота котла, рух автотранспорту та ін.

В процесі виробничої діяльності в атмосферу будуть виділятися наступні забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00076 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,000053 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 3,99 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,0319 т/рік; Азоту(1) оксид (N2O) – 0,0006 т/рік, оксид вуглецю – 0,201 т/рік; діоксид вуглецю – 15,779 т/рік,  вуглеводні насичені C12 – C19 (розчинник РПК-26511та ін.) – 0,000108 т/рік, НМЛОС – 0,0069 т/рік, метан – 0,0008 т/рік. Валовий викид ЗР складе 20,013 т/рік.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до другої групи, що не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, а підприємство ставиться на державний облік. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені та не розробляються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря розроблені згідно з: наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 р., наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 177 від 10.05.2002 р.

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ТОВ  «ГЛОБАЛ СТОУН КАСТЛ» пропонується прийняти як нормативні.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Житомирської обласної військової адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, (0412) 47-08-57, e-mail: ztadm@apoda.zht.gov.ua; Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОВА: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна 17/20, (0412) 47-25-36, e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua.

 

 

Чат-бот Гаряча лінія