Топ теги:
Попередження

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування – «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве»

20 Листопада 15:40

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування – «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве»

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою одержання та врахування пропозицій і зауважень громадськості Виконавчий комітет Коростенської міської ради оприлюднює Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування – «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами
с. Клочеве».

Повна назва документа державного планування та стислий виклад його змісту: «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве». Необхідність розроблення детального плану обумовлена визначенням просторової композиції і параметрів забудови, організацією транспортного і пішохідного руху, визначенням планувальних обмежень використання території.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Коростенська міська рада.

Передбачувану процедуру громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: з 21.11.2023 по 01.12.2023;

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил;

в) дата, час і місце проведення громадських слухань: не передбачається проведення громадських слухань:

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування (за наявності) та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: в приміщені Коростенської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 22,
м. Коростень, Житомирська обл., 11500, а також на офіційному сайті https://korosten-rada.gov.ua/ протягом 10 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Коростенська міська рада за адресою:
вул. Грушевського, 22, м. Коростень, Житомирська обл., 11500.

Електронна адреса: general_department@korosten-rada.gov.ua

Строк з 21.11.2023 по 01.12.2023.

Відповідальна особа: Вигівський Володимир Васильвич.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: у приміщенні Коростенської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 22, м. Коростень, Житомирська обл., 11500.

 1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування: зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки реалізації проекту документу «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування – «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве»

 

1) Замовник.

Виконавчий комітет Коростенської міської ради (вул. Грушевського, 22,
м. Коростень, Житомирська обл., 11500).

2)    Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

«Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве» є видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування розташування та експлуатації об’єкту, забудови та іншого використання території. Детальний план території визначає планувальну організацію і розвиток частини території, містобудівні умови та обмеження забудови в межах території проектування.

При розробленні детального плану враховуються: інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території, спеціалізовані схеми охорони навколишнього природного середовища тощо.

Затверджений у чинному порядку детальний план території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівельну діяльність на проектованій території.

Розроблення детального плану території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови проектної ділянки.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3)     Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Розроблення детального плану території передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки.

Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення детального плану території.

Проєктуєма територія  знаходиться в районі автомобільної дороги міжнародного значення М-07 сполученням Київ – Ковель – Ягодин (на Люблин), що проходить повз с. Клочове. Територія детального плану в межах проектування згідно завдання на проектування та визначених меж ДПТ орієнтовною площею 85,0000 га.

Проект визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно- захисних зон, охоронних зон, природоохоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та  низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища поза територією населених пунктів.

До сфери охоплення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) детального плану території відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень.

В процесі здійснення СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

 1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Житомирській області.
 2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту детального плану:

– Земельний кодекс України;

 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування»;
 • Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закон України «Про управління відходами»;
 • Закон України «Про екологічну мережу України»;
 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
 • Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів»;
 • низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.
 1. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.
 2. Інші доступні джерела інформації.

4)    Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Детальний план території є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 • ґрунти;
 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);
 • кліматичні фактори;

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 • здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва проїздів з твердим покриттям;
 • будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

б) для територій з природоохоронним статусом: території з природоохоронним статусом в межах проектування відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: враховуючи географічне положення ділянки проектування наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве» передбачається розглянути «Нульовий сценарій» – без впровадження проектних змін та за можливості територіальна та/або технологічна альтернатива.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме містобудівної документації «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами с. Клочеве», та відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток території є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови.

Альтернатива 2: Передбачення у проекті документа державного планування подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Порівняльний аналіз з існуючим розташуванням території та оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

6)  Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

– вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проектування;

– оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;

– запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;

– збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

– аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме:

– вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

– розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

– оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо.

– консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;

– отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;

– проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенного впливу.

7)     Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 • раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 • здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
 • здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
 • застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
 • здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
 • здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;
 • розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів;
 • впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

8)   Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 р. Структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам частини 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації – «Розроблення детального плану території та стратегічної екологічної оцінки проекту документу державного планування детального плану території земельної ділянки орієнтовною  площею  85,0000 га для розміщення об’єктів з переробки відходів та будівництво регіонального полігону твердих побутових відходів за межами
с. Клочеве» подаються до Коростенської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 22,
м. Коростень, Житомирська обл., 11500.

Відповідальна особа: Вигівський Володимир Васильович.

Строк подання зауважень і пропозицій до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менш як 10 днів з дня її оприлюднення відповідно до частини п’ять статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Чат-бот Гаряча лінія