Топ теги:
Попередження

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування проєкту Програми охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

15 Жовтня 10:03

Звіт Програма ОНПС 2022-2026 Коростенська МТГ уточнений

Проект Програми

Додаток 1

Додаток 2

  1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Документом державного планування у даному випадку є Програма охорони навколишнього природного середовища Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма).

Проєкт Програми, що пропонується до затвердження рішенням Коростенської міської ради, розроблений з метою реалізації державної політики України в галузі охорони довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

У програмі враховано основні положення і завдання законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».

Термін реалізації Програми – 2022-2026 роки.

  1. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Коростенська міська рада.

  1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з 15-го жовтня 2021 року і триває по 13 – те листопада 2021 року включно.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі  – Ткач Ользі Михайлівні), у письмовому та електронному вигляді.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): громадські слухання не заплановані.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради (контактні дані: 11500, місто Коростень, вулиця В. Сосновського, 17; кабінет №3 телефон: (04142) 4-10-48).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Програми подаються у період з 15-го жовтня 2021 року по 13-те листопада  2021 року (включно) у відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

Відповідальна особа: заступник начальника відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради – Ткач Ольга Михайлівна (контактні дані: 11500, місто Коростень, вулиця В. Сосновського, 17 телефон: (04142) 4-10-48);

e-mail: civil_protection@korosten-rada.gov.ua.

  1. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Транскордонні консультації не проводяться.

Чат-бот Гаряча лінія