Топ теги:
Попередження

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ (КНУТД) ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ АБІТУРІЄНТІВ

24 Квітня 14:05

Факультет Вже не один рік підготовує кваліфікованих спеціалістів, формує у здобувачів принципи ведення бізнесу, ділового спілкування, професійної самореалізації та задовольняє попит українського бізнесу у висококваліфікованих фахівцях- економістах.

Місія кафедри  смарт-економіки полягає у підготовці інноваційних, креативних та конкурентоспроможних фахівців-економістів, здатних в умовах діджиталізації та інтелектуалізації господарських процесів приймати розумні, обґрунтовані рішення, які забезпечуватимуть ефективність діяльності бізнесу, корпорацій, підприємств та організацій у різних сферах економіки на національному й міжнародному рівні.

Метою діяльності кафедри смарт-економіки є викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін за спеціальністю 051 «Економіка»; проведення наукової, навчальної, інноваційної, виховної, методичної, організаційної роботи й надання якісних освітніх послуг, що відповідають стандартам вищої освіти.

Кафедра СМАРТ-ЕКОНОМІКИ є випусковою та здійснює підготовку за спеціальністю 51 «Економіка» (ступінь вищої освіти – «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм й спеціалізацій кафедри смарт-економіки є їх практичне спрямування та гнучкість відповідно до змін економічного середовища, вимог стейкхолдерів та кон’юнктури світового ринку освітніх послуг; якісна підготовка кваліфікованих фахівців-економістів, які володіють спеціальними знаннєвими та практичними компетенціями для роботи в різних секторах економіки та органах державної, регіональної влади та місцевого самоврядування, уміють швидко реагувати на зміни глобального економічного середовища.

Перелік спеціальностей:

  1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»

1.1. Освітня програма «Smart-економіка» – фахівець в галузі економіки – ця професія займає 9 місце у світовому рейтингу TOP 100 Best Business Jobs.

1.2. Освітня програма «Економіка міжнародного бізнесу»

1.3. Освітня програма «Біоекономіка»

  1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА», СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

2.1. Освітня програма  «Корпоративна економіка та міжнародний бізнес»

  1. СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 ЕКОНОМІКА, СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

3.1. Освітня програма «Економіка»

Більше інформації та умови вступу на сайті університету за посиланням https://knutd.edu.ua/university/faculties/engineering_economics/economicseoa/

Контактна інформація:

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4,  ауд. 4-1005; 4-1008

Контактний телефон: +38044-256-21-56

e-mail: keoa@knutd.edu.ua

 

Чат-бот Гаряча лінія