Топ теги:
Попередження

Повідомлення про плановану діяльність КВГП (оцінка впливу на довкілля)

22 Березня 13:49

 

      _________                      __________
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

____                               _____

(реєстраційний номер справи про оцінку  впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО (КВГП),

код ЄДРПОУ 03364889
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної

особи – підприємця, ідентифікаційний код або у разі відсутності ідентифікаційного коду зазначаються

паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) фізичної особи – підприємця)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Грушевського, 23, тел.: (067) 284-15-64, начальник Якубовський Леонід Павлович; місцезнаходження планованої діяльності: Житомирська обл., Коростенський р-н, 1,5 км на схід від м. Коростень, 1 км на захід від с.Грозино;

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність передбачає продовження експлуатації полігону твердих побутових відходів м. Коростень із врахуванням/виконанням попередніх проектних рішень, коригуванням показників проектної потужності та фактичного накопичення відходів.

Полігон ТПВ м. Коростень фактично експлуатується з 1972 року. В 2002 р. розроблений Робочий проект «Будівництво полігону ТПВ для м. Коростеня», що пройшов комплексну експертизу в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» (комплексний висновок держекспертизи №189-02/72-02 від 21.12.2002р. – позитивний), експертизу в ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» – позитивний висновок №06-00408-12 від 10.05.2012 р., екологічну експертизу в Держуправлінні екології та природних ресурсів (експертний висновок №6/1-4-2445 від 19.12.2002р. – позитивний). В 2018 році проведено коригування робочого проекту та отримано експертний звіт №ЖТ/1-0502-19/КП від 28.02.2019 р. ТОВ «ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП».

Технічна альтернатива 1.

Будівництво полігону передбачається по мірі фінансування проекту без зупинки його експлуатації. Планується влаштування: основи полігону ТПВ із застосуванням геотекстильного бентонітового матеріалу BentomatST; дренажних труб фільтрату; системи збирання, очистки та відведення фільтрату полігона ТПВ в склад якої входить: два ставка збирання фільтрату: накопичувач та випаровувач, насосна станція фільтрату, ставок очищеної води з полями фільтрації, насосна станція для подачі очищеної води для подальшого використання; установки очисної станції мембранного типу; системи зволоження полігону фільтратом; під’їздних доріг на території полігону; системи збору та відводу поверхневих дощових стоків; господарської зони (прохідної, вагової, мийки машин та контейнерів, наглядової вишки), огорожі та ін.

Проектними рішеннями передбачено поділ полігону (зони складування ТПВ) на 3 карти, будівництво яких відбувається в 3 черги починаючи з І карти. Загальна площа карт 21,4538 га: І карта – 98805 м2, ІІ карта – 61298 м2, ІІІ карта – 54435 м2. На І чергу будівництва здійснюється заповнення І карти на 6,75 м з досягненням відмітки верху 184.25 м. На 2 чергу будівництва полігону ТПВ передбачається складування відходів 2-ої та 3-ої карт також до відмітки 184.25 м. Після заповнення 1,2,3 карт на відмітку 184.25 відбувається складування відходів до проектної відмітки 192.65 м.

Складування ТПВ здійснюється методом насовування. Сміттєвози та самоскиди розвантажуються біля робочої карти. Майданчик розвантаження сміттєвозів і самоскидів перед робочою картою розбивається на дві частини, на одній розвантажують сміттєвози, на другій працюють бульдозери, звільняючи її від ТПВ, вивантажених раніше. На звільнену частину направляються сміттєвози і самоскиди, замінюючи бульдозери. Змінна схема розвантаження сміттєвозів забезпечує широкий фронт роботи бульдозерам під зсув ТПІВ на робочу карту.

Після заповнення карт полігону до проектної відмітки й влаштування верхнього ізолюючого шару планується проектування та будівництво системи збирання біогазу. Після завершення стабілізації закритого полігона ТПВ (зміцнення звалищного грунту, досягнення ним постійного стійкого стану) передбачається проведення рекультивації в два етапи: технічний та біологічний. Після закриття полігону ділянку пропонується використовувати як лісопарковий комплекс.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядається варіант припинення експлуатації та закриття полігону ТПВ м. Коростень з подальшим проведенням технічної та біологічної рекультивації земель. Однак на даний час поблизу м. Коростень відсутні інші діючі полігони або сміттєзвалища, що технічно могли б приймати зазначений обсяг твердий побутових відходів. Відповідно до Національного плану управління відходами до 2030 року в Україні передбачено визначення місць та будівництво регіональних полігонів відходів, що не є небезпечними. У разі визначення регіональним планом управління відходами в Житомирській області місця розташування та закінчення будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів на території попередньо визначених оптимальних районів охоплення/кластерів, до якого відноситься м. Коростень, дана технічна альтернатива буде розглядатись як основна.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1

Земельна ділянка, що відведена під полігон ТПВ розташована  за межами населених пунктів на території Коростенської міської ОТГ. Кадастровий номер земельної ділянки – 1822385200:22:000:0156. Площа земельної ділянки полігону становить 30 га в т.ч.: господарська зона – 0,6026 га; полігон складування (3 карти) – 21,4538 га; газони – 5,2724 га; дороги та узбіччя – 2,2052 га; ставки – 0,466 га. Ділянка полігону межує: з півдня та заходу – землі Коростенської міської громади; з півночі та сходу – землі філії «Коростенське ЛМГ» ДП «Ліси України».  Земельна ділянка сформована та використовується відповідно до умов чинного законодавства України.

Територіальна альтернатива 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки планованою діяльністю передбачається експлуатація вже існуючого полігону з метою покращення його безпечної експлуатації з урахуванням необхідних заходів по екологічній та санітарно-епідеміологічній безпеці.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив полягає у покращенні екологічної ситуації для населення та зменшенні стихійних сміттєзвалищ на території громади.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Відповідно до робочого проекту та його коригувальних частин потужність полігону ТПВ по захороненню відходів складає 1830,425 тис.м3 та розрахована на 30 років. Річний обсяг захоронення відходів становить 61,014 тис.м3. Згідно проектних розрахунків потужність полігону передбачає врахування коефіцієнту ущільнення ТПВ у процесі застосування бульдозера масою 14 т, що становить 3,85. Загальний проектний об’єм привозного сміття автотранспортом складає 6 717,059 тис.м3 з урахуванням пересипного грунта об’ємом 330, 077 тис.м3. Станом на 01.01.2023 р. за обліковими даними на полігон вивезено 2367,815 тис.м3.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні обмеження: дотримання значень граничнодопустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць та на межі СЗЗ; дотримання нормативних значень еквівалентних рівнів шуму в повітрі населених місць та на межі СЗЗ; дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел; здійснення експлуатації полігону та захоронення відходів у відповідності до вимог законодавства, дотримання вимог щодо запобігання забрудненню ґрунтів, поверхневих та підземних вод.

Інші обмеження: дотримання охоронних зон інженерних комунікацій; дотримання санітарних норм, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається

Щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання розмірів нормативної санітарно-захисної зони згідно ДСП 173-96;

– дотримання містобудівних умов та обмежень, дотримання протипожежних розривів;

– дотримання технічних умов щодо інженерного забезпечення.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Територія планованої діяльності щодо вертикального планування та поверхневого водовідведення переважно сформована,  тому  потребує часткової інженерної  підготовки. Заходи з інженерної підготовки території перед проведенням будівництва І карти полігону  передбачають вивезення ТПВ на підготовлену територію до завершення робіт. Після закінчення влаштування бентонітового матеріалу передбачається перевезення ТПВ з ІІ та ІІІ карти на І карту. Проектними рішеннями в період експлуатації полігону повинно бути забезпечено раціональне використання земельних ресурсів та передбачено заходи захисту від несприятливих природних і антропогенних явищ та прогнозу зміни інженерно-геологічних і гідрологічних умов (підтоплення, просідання, активізація інших екзогенних процесів), а також відновлювані та компенсаційні заходи.

щодо технічної та територіальної альтернативи 2

Не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної та територіальної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

ґрунти: вплив на ґрунти забрудненням фільтратом до проведення робіт із влаштування водонепроникної основи полігону. Після закінчення будівництва відповідно до проектних рішень  негативний вплив на ґрунти мінімізовано;

атмосферне повітря: викиди забруднюючих речовин при розвантаженні з автотранспорту, складуванні та ущільненні ТПВ, пересипці ізоляційних шарів, анаеробному розпаді органічної складової відходів, при роботі автомобільної техніки, обладнання для опалення приміщень, мийки та ін. в атмосферне повітря здійснюються викиди речовин у вигляді суспендованих твердих часток, недиференційованих за складом, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, бенз(а)пірену, метану, аміаку, толуолу, ксилолу, формальдегіду, етилбензолу, сірководню, вуглеводнів граничних С12-С19, діазоту оксиду та діоксиду вуглецю;

шумовий вплив: вплив незначний при роботі автомобільної техніки;

геологічне середовище: вплив на геологічне середовище можна вважати позитивним, адже, завдяки реалізації проекту відбудеться унеможливлення потрапляння фільтратів в ґрунт та надра, стабілізація схилів, усунення ризиків зсувів;

водне середовище: потенційний вплив фільтрату на поверхневі та ґрунтові води, створення додаткових впливів не передбачається;

клімат і мікроклімат: не очікується;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  вплив незначний;

навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив (покращення екологічної ситуації, зменшення стихійних сміттєзвалищ);

навколишнє техногенне середовище: не очікується;

ландшафт: підвищення земної поверхні на 15 м. Після рекультивації передбачається влаштування лісопаркового комплексу.

щодо технічної та територіальної альтернативи 2

не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3, частина 3, п.п. 11, 14   Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059VIII від 23 травня 2017 року (утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів).

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”),

що надається Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської військової (обласної) державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Житомирської військової (обласної) державної адміністрації

Поштова адреса: 10014, м. Житомир вул. Театральна, 17/20

pryroda@eprdep.zht.gov.ua

тел./факс (0412) 47-25-36,  контактна особа – Семенюк Микола Миколайович

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Комунального

виробничо-господарського підприємства   _________ Леонід ЯКУБОВСЬКИЙ

 

 

 

Чат-бот Гаряча лінія