Топ теги:
Попередження

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування (Детальний план території нового кладовища поза межами населених пунктів Коростенської міської територіальної громади (колишня територія Бехівської сільської ради)) та звіту про стратегічну екологічну оцінку

26 Жовтня 10:33

Єдина екологічна платформа “ЕкоСистема”
Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну оцінку від 26.10.2023 р.

Реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі № 01-08-1392-23
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та
стислий виклад його змісту
Детальний план території нового кладовища поза межами населених пунктів
Коростенської міської територіальної громади (колишня територія Бехівської сільської
ради)
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного
планування
Коростенська міська рада
3. Дата початку та строки здійснення процедури громадського обговорення
З 26.10.2023 року по 25.11.2023 року
4. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій,
громадські слухання тощо) в процедурі громадського обговорення
Пропозиції приймаються у письмовому вигляді (у тому числі в електронному вигляді) із
зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом
заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства,
будівельних норм, державних стандартів та правил на адресу Коростенської міської
ради: вул. Грушевського, 22, м. Коростень, Житомирська обл., 11500 та на офіційну
електронну адресу: https://korosten-rada.gov.ua/.
5. Дата проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
10.11.2023
6. Час проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
15.00
7. Місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)
У приміщенні Коростенської міської ради за адресою: вул. Грушевського, 22, м.
Коростень, Житомирська обл., 11500
8. Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна
ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про
стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі
пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного
планування
Зі звітом та з Проектом документа державного планування можливо ознайомитись на
офіційному веб-сайті Коростенської міської ради (https://korosten-rada.gov.ua/), а також
у приміщенні Коростенської міської ради (адреса: вул. Грушевського, 22, м. Коростень,
Житомирська обл., 11500), протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення.
9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та
електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій
Коростенська міська рада за адресою: вул. Грушевського, 22, м. Коростень,
Житомирська обл., 11500. Електронна адреса: general_department@korostenrada.gov.ua. Строки подання зауважень і пропозицій: з 26.10.2023 р. та триватиме до
25.11.2023 р.
10. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної
зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування
Приміщення Коростенської міської ради (адреса: вул. Грушевського, 22, м. Коростень,
Житомирська обл., 11500).
11. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування
Зважаючи на географічне положення проектованої території транскордонні наслідки
реалізації проекту документа «Детальний план території нового кладовища поза
межами населених пунктів Коростенської міської територіальної громади (колишня
територія Бехівської сільської ради)» для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не
очікуються.
Замовник/Уповноважена особа замовника:
Виконавчий комітет Коростенської міської ради/Вигівський Володимир Васильович

Чат-бот Гаряча лінія