Топ теги:
Попередження

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

19 Червня 11:29

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ» (ТОВ «УХЛК»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 39325379

Місцезнаходження суб’єкта господарювання – 01034 м. Київ, Шевченківський район, вул. Ярославів Вал, 38, контактний номер телефону (067) 4657762, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання – gurska_mariya@ukr.net.)

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 11501 м. Коростень, Житомирська область в промисловій зоні міста по вулиці Сергія Кемського, 11-Т, 11-Б, 11-С, 11-Я

Мета отримання дозволу на викиди – отримати документ дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право суб’єкту господарювання експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до статей 3, 6, 7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планової діяльності, щодо реалізації інженерних, технічних, технологічних організаційних та інших рішень, задля розширення асортименту продукції шляхом реорганізації (приєднання) підприємств деревообробної промисловості, що розташовані за адресою м. Коростень, Житомирська область в промисловій зоні міста по вулиці Сергія Кемського, 11-Т, 11-Б, 11-С, 11-Я та мають спільний безперервний технологічний цикл, отриманий висновок з оцінки впливу на довкілля № 1672/1-3/2-4-0655, виданий Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації 06 червня 2023 року та офіційно опублікований в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля https://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-10081 07 червня 2023 року.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):

ТОВ «УХЛК» – існуючий об’єкт. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Функціональне призначення об’єкту полягає в розширені виробничих потужностей і номенклатури продукції деревообробного заводу, який матиме спільний безперервний технологічний цикл.

Асортимент продукції в розрізі підрозділів складається:

Цех № 3 – зрощена дошка по довжині на відкритий шип, клеєний брус з зрощеної дошки по довжині, цільна або зрощена на відкритий шип заготовка під ламель, пагонажні вироби, меблевий щит із заготовок зрощеної дошки на відкритий шип.

Зрощення пиломатеріалу м’яких порід деревини проводиться лінією LEDINEK.

Зрошена дошка попереднє подається струганню, яке проводиться на чотиристоронньому верстаті Hydromat 4000. Строгана зрощена заготовка подається на клеєнасосну станцію, де використовується ПYP клей 2010 для клеєних несущих конструкцій компанії AkzoNobel. Строгана зрощена ламель поштучно подається для клеєнанесення, після чого автоматично формується в загрузочний пакет пpeca, де проходить його вирівнювання та пресування. Кінцеве профілювання бруса проводиться на чотиристоронньому верстаті Widemat 700.

Цех № 5 – опалубний щит та балка, клеєна багатошарова деревина з перехресним розташуванням (CLT-панелі) з деревних пиломатеріалів.

Технологічний процес виробництва опалубного щита послідовно відбувається на наступних лініях: лінія оптимізації та зрощення дошки для щита та рамки, де використовуються ножи-шипорізи спочатку з одного боку потім з іншого, та клеєнаносна система; лінія пресування одношарових щитів заготовок для зовнішнього та внутрішнього шарів опалубних щитів – після обробки чотирьохстороннім стругально-калібрувального верстатом дошки подаються на станцію розділення і проклеювання торців. Проклеєні двокомпонентним клеєм дошки подаються одна за другою в прес, де притискуються одна до одної, утворюючи безперервне одношарове полотно (шар). Наприкінці преса полотно розрізається поперечною пилкою на необхідну ширину; лінія обробки одношарових щитів заготовок для зовнішнього та внутрішнього шарів опалубних щитів, де після затвердіння клею в полотнах верхніх шарів, панелі обробляються двостороннім стругальним верстатом. На верстаті панелі обстругуються зверху та знизу до необхідної товщини. Далі стрічковими пилками панелі ділятся на два або три щита Після розрізання деталі автоматично подаються на лінію шліфування;  лінія виробництва середніх шарів та рамки опалубних щитів, де використовуються торцювальний та багатопильний верстати;  лінія збирання та пресування опалубних щитів на клеєнаносному верстаті вальцьового типу з підсушуванням у сушильній камері. На столах для збирання на щит викладають внутрішній шар і дві крайкові довгі рамки, а верхній шар притискається до рами за допомогою алюмінієвих затискачів. Для пресування встановлений прес ItalPress фірми LEDINEK (Італія), після чого проходить процес форматування з послідуючим фарбуванням у фарбувальній камері, яка оснащена касетним фільтром та двома гідрофільтрами для очищення газоповітряної суміші, що виходить з неї після фарбування та сушки.

Технологічний процес виробництва опалубної балки послідовно відбувається на наступних лініях: елементи балки- стінка – лінія оптимізації та зрощення дошки для стінки та полки опалубної балки, лінія пресування одношарових щитів заготовок для зовнішнього та внутрішнього шарів стінки опалубної балки, лінія обробки одношарових щитів заготовок для зовнішнього та внутрішнього шарів стінки опалубної балки, лінія виробництва середніх шарів стінки опалубної балки, лінія збирання та пресування стінки опалубної балки, лінія формування розмірів стінки, лінія нарізання пазив на стінки. Елементи балки- полка – лінія оптимізації та зрощення дошки для полки опалубної балки, лінія форматування остаточних розмірів полки, лінія нарізання шипа на полці, лінія склеювання елементів балки,  лінія фрезерування кінцівок опалубної балки під захисний ковпак та формування остаточних розмірів, лінія свердління технічних отворів, лінія фарбування та завершальної підготовки опалубної балки.

Етапи технологічного процесу виготовлення CLT-панелі: прийомка сировини, підготовка зрощеної дошки довжиною 5-18,1 м; підготовка зрощеної дошки довжиною 2,5-3,55 м; процес формування та пресування CLT панелей з нанесенням однокомпонентного поліуретанового клею; процес шліфування CLT панелей шліфувальними верстатами Imeas COMBI 2.6/360, оснащеними двома шліфувальними барабанами; форматна обрізка та розкрій CLT панелей на портальному оброблювальному центрі РВА виробництва Hundegger; зберігання готової продукції.

Цех № 7 – паливні гранули (пілети). Переробляються відходи у вигляді тирси в паливні пелети. Встановлені дві виробничі лінії продуктивністю 10т/год кожна.

Основні виробничі nрoцecu, що відбvваються: прийом та зберігання вологої тирси у бункері об’ємом 2180 мЗ; сушіння в стрічковій сушарці продуктивністю 20 т/год по cухій речовині та зберігання cyxoї тирси у силосі об’ємом 2180 мЗ; очищення сировини від домішок (каміння, метал); размол тирси в молотковій дробарці продуктивністю 10 т/год, де відбувається гомогенізація суміші; грануляція пелет; охолодження пелет;  очистка від дрібної фракції;  зберігання пелет;  упаковка, завантаження в транспорт; робота навантажувача.

Цех № 9 (основне виробництво) готова продукція є обрізні пиломатеріали – дошка, брусок, брус, визначення відповідно ДСТУ 2448-93 «Пилопродукція. Терміни та визначення».

Для виробництва теплової енергії на потреби підприємства працюють дві котельні, укомплектовані двома водогрійними котлами марки URBAS-І0000 та UR-FRR-10000 теплопродуктивністю по 10 МВт (котельня №1) та одним водогрійним котлоагрегатом теплопродуктивністю 20 МВт фірми “Polytechnik” (Австрія) (котельня №2), спалюються відходи обробки деревини (біопаливо).

До допоміжних об’єктів відносяться пост зварки, металообробка, паливний зберігальний модуль контейнерного типу ПЗМ-Д-20-1-1-1 призначений для прийому, зберігання, вимірювання об`єму і видачі дизельного палива  споживачу

Відомості щодо видів та обсягів викидів, т/рік: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційовані за складом 74,11086, оксид вуглецю 437,75618, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 245,069784, сірки діоксид (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки 0,078002, титану діоксид 0,000185, натрію гідроокис (натр їдкий, сода каустична) 0,00009, емульсол (склад:вода-97.6%,нітpит натpію-0.2% та інш.) 0,000002, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 0,001, хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 0,000002, цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 0,00001, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 0,0001, аміак 0,04094, діоксид та інші сполуки сірки 0,0025, сірководень 0,020906, неметанові легкі органічні сполуки 101,148, вінілацетат 0,03718, кислота мурашина 0,00146, кислота оцтова 0,002, спирт метиловий 0,0773, формальдегід 0,0326, стійкі органічні забруднювачі 0,00007, ціаніди 0,038, всього 858,4, а також парникові гази 231104,9, у т.ч.: метан 11,223, азоту(1) оксид (N2O) 8,977, ‌вуглецю діоксид 231084,7. Разом 231963,3.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: підприємство відноситься до другої групи підприємств, відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №108 від 09.03.2006 р., як об’єкт, для якого заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись і відсутні.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання; дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів; відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди суб’єктом господарювання просимо надсилати до Житомирської обласної військової адміністрації за адресою: 10014, м. Житомир, майдан С.П. Корольова, 1, тел. 0412-47-08-57; 0412-47-11-09, email: ztadm@apoda.zht.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з дати опублікування інформації в друкованих засобах масової інформації.

Розробник матеріалів для отримання дозволу на викиди: ПП «Матрикс Груп», тел. 0978998905, email: matrixzt@gmail.com.

 

Чат-бот Гаряча лінія