Топ теги:
Попередження

Інформація про оренду земельних ділянок

Поновлення договорів оренди землі: що змінилось з 15 липня 2020 року?

Наприкінці минулого року Верховною Радою було прийнято один із “антирейдерських законів” – №340-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству». Він вніс суттєві зміни до низки законодавчих актів, зокрема до Земельного кодексу України та до Закону України «Про оренду землі».

Однією із змін стало те, що з 15 липня 2020 року діє нова процедура поновлення договорів оренди землі. Так, ч. 6 ст. 33 Закону України «Про оренду землі» виключено, натомість додано в новій редакції до Земельного кодексу України нову статтю 126-1. Статтею 32-2 Закону України «Про внесення змін» визначено, що поновлення договорів оренди землі здійснюється в порядку, передбаченому статтею 126-1 ЗК України. А в статті 126-1 ЗК України встановлено, що умова про поновлення договору оренди землі має встановлюватись в самому договорі.

Тобто, якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах автоматично. Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається.

У свою чергу, ст. 33 ЗУ «Про оренду землі» зазнала суттєвих змін, і вказаною нормою буде регулюватися переважне право орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк. Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору. При укладенні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Як скасувати автоматичне поновлення договору оренди?

Зверніть увагу, сторона договору може скористатися правом відмови від встановленого поновлення договору не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору. Для цього вона подає до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

Якщо в реєстрі такої заяви немає, дія договору за передбаченою умовою автоматично продовжується на той самий строк.

Зміни прийнято і щодо договорів про встановлення земельного сервітуту, про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови.

Зокрема, умова щодо поновлення договору не може встановлюватися ані в договорі оренди землі, ані в договорі про встановлення земельного сервітуту, ані в договорах про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.

Зміни в оформленні договорів оренди землі

Законом було внесено також зміни до ст.14 до Закону України “Про оренду землі”, відповідно до яких власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу. Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню. Така вимога є обтяженням речових прав на земельну ділянку та підлягає державній реєстрації в порядоку, визначеному законом.

Звертаємо також Вашу увагу на перехідні положення «антирейдерського закону». Привертає увагу абзац 4 розділу ІХ Перехідних положень, яким передбачено наступне: «Правила, визначені статтею 126-1 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству», а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеного Закону, здійснюється на умовах, визначених такими договорами, за правилами, чинними на момент їх укладення». Тобто нові правила не стосуються договорів, які були укладені до внесення змін в Земельний Кодекс України та ЗУ «Про оренду землі», а відтак ті договори оренди, які були укладені до 15.07.2020, можуть автоматично поновлюватися відповідно до приписів ч. ч. 6-8 ст. 33 ЗУ «Про оренду землі».

Зважаючи на вищевикладене, висновки можна зробити наступні:

1. Умови про поновлення договору мають бути зазначені у самому договорі оренди. При цьому укладати додаткову угоду більше не треба, пролонгація відбуватиметься автоматично.

2. Скористатись правом на відмову у поновленні договору оренди землі може будь-яка із сторін. Для цього необхідно звернутись до державного реєстратора не пізніше, ніж за місяць до закінчення такого договору.

3. Забороняється вказувати умови про поновлення в договорах, що стосуються оренди земель комунальної та державної власності, крім випадків, коли на відповідних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача.

4. Нові правила не стосуються договорів, укладених до набрання чинності Законом.

Перелік діючих договорів оренди станом на 01.01.2023р.

Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік

Розмір орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на території Коростенської міської територіальної громади

Вид цільового призначення земель Ставки оренди

землі (відсотків

нормативної

грошової оцінки)

код найменування  
01 Землі сільськогосподарського призначення  
01.01 Для ведення товарного

сільськогосподарського виробництва

12
01.02 Для ведення фермерського господарства 12
01.03 Для ведення особистого селянського господарства 12
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства 12
01.05 Для індивідуального садівництва 12
01.06 Для колективного садівництва 12
01.07 Для городництва 12
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 12
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 12
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення

сільського господарства

12
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 12
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових

ринків сільськогосподарської продукції

12
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 12
02 Землі житлової забудови  
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового

будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)

1
02.02 Для колективного житлового будівництва 3
02.03 Для будівництва і обслуговування

багатоквартирного житлового будинку

3
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель

тимчасового проживання

3
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 1,5
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,5
02.07 Для іншої житлової забудови 3
03 Землі громадської забудови  
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель

органів державної влади та місцевого

самоврядування

1,5
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів освіти

1,5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

(крім розміщення – аптек, аптечних

пунктів, ветеринарних клінік, стоматології)

1,5
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

(для розміщення – ветеринарних клінік)

3
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

(для розміщення – аптек, аптечних

пунктів, стоматології)

12
03.04 Для будівництва та обслуговування

будівель громадських та релігійних організацій

1,0
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів культурно-просвітницького обслуговування

3
03.06 Для будівництва та обслуговування

будівель екстериторіальних організацій та органів

3
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель

торгівлі ( крім торгівлі виключно

хлібобулочними та молочними виробами,

дитячим харчуванням, свіжими овочами

та фруктами; для розміщення об’єктів з

торгівлі нафтопродуктами, зжиженим та

стислим газом; для розміщення салонів, пунктів та

магазинів мобільного зв’язку)

6
03.07 – для торгівлі виключно хлібобулочними та

молочними виробами, дитячим харчуванням,

свіжими овочами та фруктами

3
03.07 – для розміщення об’єктів з торгівлі

нафтопродуктами, зжиженим та стислим газом

12
03.07 – для розміщення салонів, пунктів та

магазинів мобільного зв’язку

6
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів

туристичної інфраструктури (туристичні агентства та бюро подорожей, будинки відпочинку, туристичні

бази, пансіонати, кемпінги, готелі)

6
03.08 Для будівництва та обслуговування

закладів громадського харчування

4
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель

кредитно-фінансових установ, букмекерських

контор, нотаріальних контор, страхових

компаній, лотерей

12
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель

ринкової інфраструктури (адміністративні

будинки, офісні приміщення та інші будівлі

громадської забудови, які використовуються

для здійснення підприємницької та іншої

діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

6
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і

споруд закладів науки

1,5
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів комунального обслуговування

3
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель

закладів побутового обслуговування

3
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів

ДСНС

1,5
03.15 Для будівництва та обслуговування інших

будівель громадської забудови

3
04 Землі природно-заповідного фонду 1
05 Землі іншого природоохоронного призначення 1
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що

мають природні лікувальні властивості,

які використовуються або

можуть використовуватися для

профілактики захворювань і лікування людей)

1
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування

об’єктів рекреаційного призначення

1
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів

фізичної культури і спорту

0,5
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 1
07.04 Для колективного дачного будівництва 1
07.05 Для об’єктів торгівлі, які здійснюють свою діяльність

на землях рекреаційного призначення

12
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної

спадщини

1
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних

закладів

1
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 1
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з

ним послуг

1
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 1
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3
10.02 Для облаштування та догляду за

прибережними захисними смугами

1
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 1
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними,

іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,5
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 1
10.06 Для сінокосіння 1
10.07 Для рибогосподарських потреб 1
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб,

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 1
10.10 Для будівництва та експлуатації

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,5
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств, що пов’язані з користуванням

надрами (крім гірничодобувних підприємств

для видобування корисних копалин та розробки

родовищ корисних копалин)

3
11.01 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств, що пов’язані з користуванням надрами

(для гірничодобувних підприємств для

видобування корисних копалин та розробки

родовищ корисних копалин)

1
11.02 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд

підприємств переробної, машинобудівної та

іншої промисловості(крім земель зайнятих

під індустріальні парки)

3
11.02 Для земель зайнятих під індустріальні парки 0,1
11.03 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд

будівельних організацій та підприємств

3
11.04 Для розміщення та експлуатації основних,

підсобних і допоміжних будівель та споруд

технічної інфраструктури (виробництва та

розподілення газу, постачання пари та гарячої

води, збирання, очищення та розподілення води)

3
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд залізничного транспорту

6
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд автомобільного транспорту та

дорожнього господарства

3
12.03 Для розміщення та експлуатації об’єктів

трубопровідного транспорту

3
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і

споруд додаткових транспортних послуг та

допоміжних операцій

3
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд

іншого наземного транспорту

3
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів

дорожнього сервісу (мийки, СТО та ін.)

3
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і

споруд телекомунікацій

12
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та

споруд об’єктів поштового зв’язку

3
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних

засобів зв’язку

12
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  ( крім алтьтернативних видів енергії) 6
14.01 Для алтернативних видів енергії 3
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 6
15 Землі оборони 1
16 Для розміщення реклами 6
17 Землі загального користування 1
18 Для розміщення пунктів прийому лома, чорних

та кольорових металів

12
19 Установи, юридичних та фізичних осіб, які

здійснюють консультаційну та практичну

діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку,

оподаткування, операцій з нерухомістю,

юридичні консультації

6
20 За користування земельними ділянками

комунальної власності без правовстановлюючих документів

12

http://golos.korosten-rada.gov.ua/?p=pryynyati_rishennya&sp=single&id=1616

Інформуємо, що у 2022 році сесією Коростенської міської ради ставки та пільги зі сплати земельного податку на 2023 рік не переглядались!

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2023 рік

СТАВКИ земельного податку на 2022 рік

http://golos.korosten-rada.gov.ua/?p=pryynyati_rishennya&sp=single&id=1618

Ставки земельного податку 2022

Інформуємо, що у 2022 році сесією Коростенської міської ради ставки та пільги зі сплати земельного податку на 2023 рік не переглядались!

Чат-бот Гаряча лінія