Топ теги:
Попередження

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами зі зниженнямстартової ціни на 50% об’єкта малої приватизації – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 674,6 кв.м за адресою: вул.Т.Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі “Прозоро.Продажі”

SPE001-UA-20240501-55120

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації. 

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлова адміністративна будівля загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлова будівля у незадовільному стані, потребує ремонтних робіт, всі частини конструктивів зазнали  значних руйнувань.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1810700000:02:030:0115

Площа земельної ділянки: 0,2631 га

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення

Цільове призначення: 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.           

 Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):   

 комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1       

(код ЄДРПОУ 03343580) вул. Кооперативна, 3-А,    м. Коростень, Житомирська область.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.    

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р.  № 1681 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область, подано заяву  від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання нежитлової  адміністративної   будівлі  загальною площею   674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності  за  проведення  незалежної  оцінки та  рецензування її в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни на 50% :

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 294746,40 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 14737,32 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 294746,40 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 14737,32 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.               

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -736866,00  грн.– (50% від стартової ціни  об’єкта)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 14737,32 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1681 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-10898.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни на 50% об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна, 22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі “Прозоро.Продажі”

SPE001-UA-20240501-15247

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

Нежитлова будівля загальною площею 205,7 кв.м за адресою:  вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлова будівля у незадовільному стані, потребує ремонтних робіт, всі частини конструктивів зазнали  значних руйнувань.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер: 1822386401:01:004:0019

Площа земельної ділянки: 0,0600 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради» (код ЄДРПОУ 30229169) вул. Тимірязєва,26, с.Грозине, Коростенський район, Житомирська область,11542

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1682«Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:        вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область, подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання нежитлової будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:       вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування балансоутримувачу–комунальному підприємству «Грозинське» Коростенської міської ради» вартості замовленої технічної документації в сумі 2422,62 коп. (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні, 62 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни на 50%. :

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 21955,20 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1097,76 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні- 20% в розмірі 21955,20 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 1097,76 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.              

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 (з ПДВ).

Гарантійний внесок -213000,00   грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1097,76 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:    вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1682 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами» Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20230525-91552.  Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни на 50 % об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель та споруд загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20240501-55003

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлові будівлі та споруди  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область.

Дані про об’єкт приватизації:

До складу об’єкта приватизації – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область входять:

 • двоповерхова будівля загальною площею 287,4 кв.м ;
 • нежитлова будівля на два приміщення загальною площею  37,6 кв.м;
 • нежитлова будівля загальною площею 19,9 кв.м;
 • туалет загальною площею 4,3 кв.м.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822385201:11:004:0009

Площа земельної ділянки: 0,1121 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):  виконавчий комітет Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 04053507) вул. Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1683 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область, подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання  нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її

в сумі 8400,00 грн. (вісім тисяч чотириста гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – виконавчому комітету Коростенської міської ради вартості замовленої технічної документації в сумі 3740,14 коп. (три тисячі сімсот сорок гривень, 14 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни на 50%:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 74757,60 грн. грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 74757,60 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.               

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -213000,00  грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

Нежитлових  будівель  та  споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область. 

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1683 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-74603.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/.

 

 

 

Про  оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єкта міської комунальної власності

1.Назва об’єкта- нежитлове приміщення загальною площею 68,7 кв.м за адресою:  вул. І. Франка,7, приміщення 2 , м. Коростень, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення   ринкової  вартості   для

приватизації шляхом викупу з урахуванням здійснених невід’ємних поліпшень орендованого нежитлового приміщення загальною площею       68,7 кв.м за адресою: вул. І. Франка,7, приміщення 2, м. Коростень, Житомирська область.

Балансоутримувач- комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1.

Для участі у конкурсі претенденти надають конкурсну документацію (складається з пропозиції та підтверджуючих документів), заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію установчого документа претендента, інформацію  про претендента (документ, який містить відомості щодо його досвіду роботи), копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному  складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого претенденту ФДМУ.

Конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт, калькуляція витрат, пов’язаних  з їх виконанням, а також терміну виконання робіт (у календарних днях) – подаються у запечатаному конверті. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту  про оцінку майна, завірені їх особистими підписами. Документація подається до управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради, каб. 2,3 до 23.04.2024 р. Конкурс  відбудеться   26.04.2024 р. Телефон для довідок  (04142) 9-65-69.

 

Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта міської комунальної власності

На виконання рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VIII скликання) від 11.04.2024 року № 1687 «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році нежитлового приміщення загальною площею 68,7 кв.м за адресою:  вул. І. Франка,7, приміщення 2 , м. Коростень, Житомирська область», відповідно  до розпорядження міського голови № 179 від 15.04.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом викупу нежитлового приміщення загальною площею 68,7 кв.м за адресою:  вул. І. Франка,7, приміщення 2 , м. Коростень, Житомирська область.

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 674,6 кв.м за адресою: вул.Т.Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі “Прозоро.Продажі”

SPE001-UA-20240414-84658

Аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації. 

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлова адміністративна будівля загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлова будівля у незадовільному стані, потребує ремонтних робіт, всі частини конструктивів зазнали  значних руйнувань.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1810700000:02:030:0115

Площа земельної ділянки: 0,2631 га

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення

Цільове призначення: 14.02 для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.           

 Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):   

 комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1       

(код ЄДРПОУ 03343580) вул. Кооперативна, 3-А,    м. Коростень, Житомирська область.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт  не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.    

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р.  № 1681 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область, подано заяву  від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання нежитлової  адміністративної   будівлі  загальною площею   674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності  за  проведення  незалежної  оцінки та  рецензування її в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 2947464,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі  589492,80 грн.

Реєстраційний внесок – 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 29474,64 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами встановлюється  ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 294746,40 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 14737,32 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 294746,40 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 14737,32 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.               

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 1473732,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -736866,00  грн.– (50% від стартової ціни  об’єкта)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 14737,32 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1681 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової адміністративної будівлі загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-10898.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель та споруд загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20240414-86892

Аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлові будівлі та споруди  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область.

Дані про об’єкт приватизації:

До складу об’єкта приватизації – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область входять:

 • двоповерхова будівля загальною площею 287,4 кв.м ;
 • нежитлова будівля на два приміщення загальною площею  37,6 кв.м;
 • нежитлова будівля загальною площею 19,9 кв.м;
 • туалет загальною площею 4,3 кв.м.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822385201:11:004:0009

Площа земельної ділянки: 0,1121 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані):  виконавчий комітет Коростенської міської ради (код ЄДРПОУ 04053507) вул. Грушевського, 22, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

2. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт  не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1683 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область, подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання  нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її

в сумі 8400,00 грн. (вісім тисяч чотириста гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – виконавчому комітету Коростенської міської ради вартості замовленої технічної документації в сумі 3740,14 коп. (три тисячі сімсот сорок гривень, 14 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 747576,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі  149515,20 грн.

Реєстраційний внесок – 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 7475,76 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами встановлюються  ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 74757,60 грн. грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 74757,60 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.               

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 373788,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -213000,00  грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 3737,88 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

Нежитлових  будівель  та  споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область. 

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1683 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель та споруд  загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-74603.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/.

 

 

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна, 22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20240414-28602

Аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

Нежитлова будівля загальною площею 205,7 кв.м за адресою:  вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлова будівля у незадовільному стані, потребує ремонтних робіт, всі частини конструктивів зазнали  значних руйнувань.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер: 1822386401:01:004:0019

Площа земельної ділянки: 0,0600 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради» (код ЄДРПОУ 30229169) вул. Тимірязєва,26, с.Грозине, Коростенський район, Житомирська область,11542

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт  не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1682«Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:        вул. Центральна,22,   с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область, подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання нежитлової будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:       вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування балансоутримувачу–комунальному підприємству «Грозинське» Коростенської міської ради» вартості замовленої технічної документації в сумі 2422,62 коп. (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні, 62 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 219552,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі  43910,40 грн.

Реєстраційний внесок – 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 2195,52 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами встановлюється  ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 21955,20 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1097,76 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні- 20% в розмірі 21955,20 грн.

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 1097,76 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.              

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 109776,00 (з ПДВ).

Гарантійний внесок -213000,00   грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)

Реєстраційний внесок- 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 1097,76 грн.

Встановлена органом приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою:    вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1682 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м за адресою: вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами» Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20230525-91552.  Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою: вул. Першотравнева,41-Б, с.Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область

Унікальний код  аукціону в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20240414-17106

Аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлові будівлі загальною площею 209,9 кв.м  за адресою: вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область.

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлові будівлі загальною площею 209,9 кв.м  за адресою: вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область (нежитлова будівля загальною площею 169,6 кв.м та нежитлова будівля сараю загальною площею 40,3 кв.м) знаходяться у незадовільному стані, потребує ремонтних робіт, всі частини конструктивів зазнали  значних руйнувань.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822380901:01:003:0102

Площа земельної ділянки: 0,1800

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: 16.00 землі запасу

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній .

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради» (код ЄДРПОУ 30229169) вул. Тимірязєва,26, с.Грозине, Коростенський район, Житомирська обл.,11542.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 02.05.2024 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м  за адресою: вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8  Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 185472,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі 37094,40 грн.

Реєстраційний внесок – 1420,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 1854,72 грн.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.     

Додаткові умови продажу:

Встановити наступні додаткові умови продажу :

Подальше використання  будівель визначається покупцем самостійно.

Утримання нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою:   вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 4500,00 грн. (чотири тисячі п’ятсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування балансоутримувачу–комунальному підприємству «Грозинське» Коростенської міської ради» вартості замовленої технічної документації в сумі 4770,00 коп. (чотири тисячі сімсот сімдесят гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1684 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою: вул. Першотравнева, 41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою:   вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. У разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта  комунальної власності – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою:  вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область не подано жодної заяви або покупці відмовились чи не підписали протокол аукціону, відмінити електронний аукціон з продажу зазначеного об’єкту комунальної власності та виключити його з переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2024 році. Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  з умовами встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 13576977

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою:  вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою:   вул. Першотравнева,41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VІІІ скликання) від 11.04.2024 р. № 1684 «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою: вул. Першотравнева, 41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-87754.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:    https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2/

Про включення до переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році

       Відповідно до вимог п.1.ст.10, п.4. ст.11, п.1 ст.12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,  згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцять друга сесія VIII скликання) від 11.04.2024 р.  № 1687 до  переліку об’єктів комунальної  власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році включено шляхом викупу  нежитлове приміщення загальною площею 68,7 кв.м за адресою: вул. І. Франка,7, приміщення 2, м. Коростень, Житомирська область.

з/п

      Назва Адреса  об’єкта

приватизації

Площа,

кв.м.

Балансоутримувач Спосіб  приватизації Реєстраційний номер, дата

реєстрації у

ДРРП

16 Нежитлове

приміщення

 

вул. І.Франка,7,   приміщення 2,     м.Коростень,   Житомирська обл.

68,7

Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1

 

викуп

 

2700745418060

06.03.2023 р.

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єкта міської комунальної власності

1.Назва об’єкта- нежитлові будівлі та споруди загальною площею 3883,9 кв.м та складових частин нерухомого  майна: гаражу загальною площею 171,6 кв.м, приміщення загальною площею 15,7 кв.м за адресою: вул. Сергія Кемського,69, м. Коростень, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення    ринкової      вартості    для приватизації шляхом аукціону з умовами.

Балансоутримувач- комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1.

Для участі у конкурсі претенденти надають конкурсну документацію (складається з пропозиції та підтверджуючих документів), заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію нотаріально посвідченого  установчого документа претендента, інформацію  про претендента (документ, який містить відомості щодо його досвіду роботи), копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному  складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого претенденту ФДМУ. Конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт, калькуляція витрат, пов’язаних  з їх виконанням, а також терміну виконання робіт (у календарних днях) – подаються у запечатаному конверті. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту  про оцінку майна, завірені їх особистими підписами. Документація подається до управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради, каб. 2,3 до 13.03.2024 р. Конкурс  відбудеться 15.03.2024 р. Телефон для довідок  (04142) 9-65-69.

 

Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта міської комунальної власності

На виконання рішення Коростенської міської ради (тридцята сесія VIII скликання) № 1574 від 21.12.2023 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році» відповідно  до розпорядження міського голови № 117 від 04.03.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону з умовами нежитлових будівель та споруд загальною площею 3883,9 кв.м та складових частин нерухомого  майна: гаражу загальною площею 171,6 кв.м, приміщення загальною площею 15,7 кв.м за адресою:  вул. Сергія Кемського,69, м. Коростень, Житомирська область.

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єкта міської комунальної власності

1.Назва об’єкта- нежитлова адміністративна    будівля   загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення   ринкової  вартості   для

приватизації шляхом аукціону з умовами.

Балансоутримувач- комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1.

Для участі у конкурсі претенденти надають конкурсну документацію (складається з пропозиції та підтверджуючих документів), заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію нотаріально посвідченого  установчого документа претендента, інформацію  про претендента (документ, який містить відомості щодо його досвіду роботи), копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному  складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого претенденту ФДМУ.

Конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт, калькуляція витрат, пов’язаних  з їх виконанням, а також терміну виконання робіт (у календарних днях) – подаються у запечатаному конверті. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту  про оцінку майна, завірені їх особистими підписами. Документація подається до управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради, каб. 2,3 до 27.02.2024 р. Конкурс  відбудеться   01.03.2024 р. Телефон для довідок  (04142) 9-65-69.

 

 

 

Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта міської комунальної власності

На виконання рішення Коростенської міської ради (тридцята сесія VIII скликання) № 1574 від 21.12.2023 року «Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році» відповідно  до розпорядження міського голови № 85 від 21.02.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону з умовами нежитлової   адміністративної    будівлі    загальною площею  674,6 кв.м за  адресою: вул. Т. Кралі, 62-Б, м. Коростень, Житомирська область.

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів міської комунальної власності

1.Назва об’єкта- нежитлова будівля загальною площею 209,9 кв.м за адресою: вул.Першотравнева, 41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення   ринкової  вартості   для

приватизації шляхом аукціону з умовами.

Балансоутримувач- комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради».

 

2.Назва об’єкта- нежитлові будівлі та споруди загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення   ринкової  вартості   для

приватизації шляхом аукціону з умовами.

Балансоутримувач- виконавчий комітет Коростенської міської ради.

 

3.Назва об’єкта- нежитлова будівля загальною площею 205,7 кв.м  за адресою: вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

Мета  проведення незалежної  оцінки – визначення   ринкової  вартості   для

приватизації шляхом аукціону з умовами.

Балансоутримувач- комунальне підприємство «Грозинське» Коростенської міської ради».

 

Для участі у конкурсі претенденти надають конкурсну документацію (складається з пропозиції та підтверджуючих документів), заяву на участь у конкурсі за встановленою формою, копію нотаріально посвідченого  установчого документа претендента, інформацію  про претендента (документ, який містить відомості щодо його досвіду роботи), копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному  складі та яких буде залучено до проведення оцінки і підписання звіту про оцінку майна, копії посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів, сертифіката суб’єкта оціночної діяльності виданого претенденту ФДМУ.

Конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт, калькуляція витрат, пов’язаних  з їх виконанням, а також терміну виконання робіт (у календарних днях) – подаються у запечатаному конверті. Письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна  та підписання звіту  про оцінку майна, завірені їх особистими підписами. Документація подається до управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету міської ради, каб. 2,3 до 26.02.2024 р. Конкурс  відбудеться   29.02.2024 р. Телефон для довідок  (04142) 9-65-69.

 

 

Про прийняття рішення про приватизацію об’єктів міської комунальної власності

1.Відповідно  до розпорядження міського голови № 80 від 19.02.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону з умовами нежитлової будівлі загальною площею 205,7 кв.м  за адресою: вул. Центральна,22,  с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область.

2.Відповідно  до розпорядження міського голови № 81 від 19.02.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону з умовами нежитлових будівель та споруд загальною площею 349,2 кв.м за адресою: вул. Героїв АТО, 5, с. Сингаї, Коростенський район, Житомирська область.

3.Відповідно до розпорядження міського голови № 82 від 19.02.2024 р. прийнято рішення про приватизацію шляхом проведення аукціону з умовами нежитлових будівель загальною площею 209,9 кв.м за адресою: вул. Першотравнева, 41-Б, с. Васьковичі, Коростенський район, Житомирська область.

 

Перелік об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади,що  підлягають приватизації в 2024 році

Управління земельних відносин та комунальної власності інформує, що відповідно до вимог п.1.ст.10, п.4. ст.11, п.1 ст.12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,  згідно з рішенням Коростенської міської ради (тридцята сесія VIII скликання) від 21.12.2023 р. затверджений  перелік об’єктів комунальної  власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2024 році.

з/п

Назва Адреса  об’єкта  Площа

кв.м.

Балансоутримувач Спосіб

привати-

зації

Реєстраційний  

номер, дата

реєстрації у ДРРП

1. Нежитлове  приміщення 

 

вул. Грушевського, 20-А, приміщення 5,

м.Коростень,

Житомирська обл.

70,2 Комерційне виробничо- торгове підприємство «Коростеньхарч»

 

Аукціон з

умовами

1095558318107

23.11.2016 р.

2. Нежитлові будівлі та

споруди  та складові  частини нерухомого

майна: гараж, 

приміщення

вул. Сергія Кемського, 69,

м.Коростень,

Житомирська обл.

3883,9

 

 

171,6

15,7  

Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради Аукціон з

умовами

2313395018223

від 09.09.2021 р.

3. Нежитлова

адміністративна
будівля

вул. Т.Кралі, 62-Б,

м.Коростень,

Житомирська обл.

674,6 Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №1 Аукціон з

умовами

821802118107

14.01.2016 р.

4. Нежитлова будівля вул. Степана Бандери,14-Г,

м.Коростень,

Житомирська обл.

21,5 Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство №1 Аукціон з

умовами

В процесі оформлення
5. Нежитлове приміщення

 

вул. Каштанова, 21, приміщення 1,

м.Коростень,

Житомирська обл.

192,3 Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство №1 Аукціон з

умовами

В процесі оформлення
6. Нежитлова будівля вул. Сонячна,10-А,

м.Коростень,

Житомирська обл.

27,8 Комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство №1 Аукціон з

умовами

23637609

16.06.2008 р.

7. Нежитлове приміщення

 

вул. Сергія Кемського, 69,

м.Коростень,

Житомирська обл.

216,0 Комунальне виробничо-господарське підприємство Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

        

8. Нежитлова будівля

 

вул. Зв’язківців, 7-В,

м. Коростень,

Житомирська обл.

160,9 Комунальне підприємство теплозабезпечення Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

        

9. Нежитлові будівлі та споруди вул. Слави, 1-А,

село Новаки,

Коростенський район,

Житомирська обл.

414,7 Виконавчий комітет Коростенської міської ради Аукціон з

умовами

36750218

28.05.2012 р.

10. Нежитлові будівлі та споруди вул. Героїв АТО, 5,

село Сингаї,

Коростенський район,

Житомирська обл.

349,2 Виконавчий комітет Коростенської міської ради Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

 

11. Нежитлова будівля вул. Центральна, 33-А,

село Іскорость, Коростенський район,

Житомирська обл.

300,00 Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

12. Нежитлові будівлі та споруди вул. Першотравнева, 41-Б, село Васьковичі, Коростенський район,

Житомирська обл.

209,9 КП «Грозинське» Коростенської міської ради» Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

13. Нежитлова будівля

 

вул. Центральна,22 ,

село Холосне, Коростенський район,

Житомирська обл.

205,7 КП «Грозинське» Коростенської міської ради» Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

        

14. Нежитлові будівлі та споруди

 

вул. Романа Козаренка,45-Б,

село Бехи,

Коростенський район,

Житомирська обл.

171,8 КП «Грозинське» Коростенської міської ради» Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

        

15. Нежитлові будівлі та споруди вул.Центральна,16-Б,

село Михайлівка,

Коростенський район,

Житомирська обл.

879,4 КП «Грозинське» Коростенської міської ради» Аукціон з

умовами

В процесі оформлення

 

        

Про завершення приватизації

Виконавчий комітет Коростенської міської ради інформує про завершену приватизацію об’єкта комунальної власності Коростенської міської територіальної громади –нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область шляхом проведення електронного аукціону з умовами. Ціна  продажу з урахуванням ПДВ  становить 22005000,00 грн. (двадцять два мільйона п’ять тисяч гривень, 00 коп.), покупець – юридична  особа.

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

RAS001-UA-20230908-85178.

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.11.2023 року.

Дане інформаційне повідомлення опубліковано в системі «Прозоро. Продажі» 30.10.2023 р. Час проведення електронного аукціону буде визначений електронною торговою системою автоматично після завершення періоду відведеного на редагування – 48 годин  (01.11.2023 р.) 

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/buyers/ )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

 Найменування, його місцезнаходження :

нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 596,1 кв.м  за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область, 11500

 

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлове приміщення 1 розташоване на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку № 8 по вул. Героїв Чорнобиля.

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежитлового приміщення загальною площею 596,1  кв.м наведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у приміщенні систем водопостачання, водовідведення, електропостачання та централізованого опалення.

 

Інформація про договори оренди об’єкта:

 


з/п
ФОП Орендованаплоща, кв.м Орендна плата, грн. в місяць з ПДВ (згідно договору, з подальшою індексацією, або застосуванням індексу інфляції) Термін дії договору оренди
1 Дмитренко Б.Б. 47,45 2414,99 04.12.2019-04.12.2024 р.
2  Краснокутський  Л.В. 27,69 1409,29 04.12.2019-04.12.2024 р.
3  Ходаківська Т.В. 21,45 1091,91 04.12.2019-04.12.2024 р.
4  Малигіна Т.Ю. 18,2 962,30 04.12.2019-04.12.2024 р.
5  Малигіна Т.Ю. 21,06 1071,85 04.12.2019-04.12.2024 р.
6 Прокопенко Л.Л. 30,42 1548,24 04.12.2019-04.12.2024 р.
7 Прокопенко Л.Л. 12,48 635,19 19.12.2019-19.12.2024 р.
8 Ходаківська Т.В. 16,38 833,68 19.12.2019-19.12.2024 р.
9 Нагорна Н.І. 26,78 1362,99 19.12.2019-19.12.2024 р.
10 Хирса Н.П. 6,24 317,6 19.12.2019-19.12.2024 р.

 

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне некомерційне  підприємство  «Коростенська  центральна міська лікарня Коростенської міської ради» (код ЄДРПОУ 01992050) вул. Миколи Амосова, м. Коростень, Житомирська обл., 11500.

 

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

 

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 10.11.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

 

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

 

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м  за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

 

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 3029400,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі 605880,00 грн.

Реєстраційний внесок – 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 30294,00 грн.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.     

Додаткові умови продажу: 

Використовувати об’єкт приватизації для здійснення діяльності з медичної практики  з дотриманням державних будівельних норм та вимог визначених для нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирних будинках.

Збереження новим власником чинних договорів оренди, а в разі якщо покупцем орендованого приміщення є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

Утримання  приміщення в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Переобладнання приміщення здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення збереження інженерних комунікацій (водогону, тепломережі, кабелів електропостачання і зв’язку, системи каналізації та інше) та вільного доступу  до них відповідних служб.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її

в сумі 1900,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять восьма сесія VІІІ скликання) № 1461 від 26.10.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового вбудованого  приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1,  м. Коростень, Житомирська область подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. У разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта  комунальної власності – нежитлового вбудованого  приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область не подано жодної заяви або покупці відмовились чи не підписали протокол аукціону, відмінити електронний аукціон з продажу зазначеного об’єкту комунальної власності та виключити його з переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2023 році.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  з умовами встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

 1. Додаткова інформація.

 

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

 

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 13576977

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (двадцять восьма сесія VІІІ скликання) № 1461 від 26.10.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля, 8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20230908-85178.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

 

Про прийняття рішення про приватизацію нежитлового вбудованого приміщення загальною площею   596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля,8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область

На виконання  р.ІІ ст.10, ч.4 ст.15 Закону України «Про приватизацію  державного і комунального майна»,  п.1, п. 20 ч.4 ст. 42 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  положення «Про діяльність  аукціонної комісії для приватизації об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, рішення Коростенської міської ради (двадцять п’ята сесія VІІІ скликання)  № 1385 від 07.09.2023 р. «Про включення до переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2023 році нежитлового вбудованого приміщення загальною площею   596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля,8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область», згідно з розпорядженням міського голови № 362 від 19.09.2023 р. прийнято  рішення про приватизацію та створення тимчасової  аукціонної комісії   для  приватизації шляхом проведення аукціону з умовами  нежитлового вбудованого приміщення загальною площею   596,1 кв.м за адресою: вул. Героїв Чорнобиля,8, приміщення 1, м.Коростень, Житомирська область.

Про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації в 2023 році

Відповідно до вимог п.1.ст.10, п.4. ст.11, п.1 ст.12 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»,  згідно з рішенням Коростенської міської ради (25 сесія VIII скликання) від 07.09.2023 р. до переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації  в 2023 році включено:

 

з/п

Назва Адреса  об’єкта 

приватизації

Площа,

кв.м.

Балансоутримувач Спосіб  приватизації Реєстраційний

номер, дата

реєстрації у

ДРРП

1. Нежитлове  вбудоване

приміщення 

 

вул. Героїв Чорнобиля,8,

приміщення 1,

м. Коростень,

Житомирська обл.

596,1 Комунальне некомерційне

підприємство «Коростенська ЦМЛ КМР»

 

Аукціон з

умовами

1472197218107

26.01.2018 р.

 

Про завершення приватизації

Виконавчий комітет Коростенської міської ради інформує про завершену приватизацію об’єкта комунальної власності Коростенської міської територіальної громади – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23,   м. Коростень¸ Житомирська область шляхом проведення електронного аукціону з умовами. Ціна  продажу з урахуванням ПДВ  – 8000010,00 грн. (вісім мільйонів десять гривень,00 коп.), покупець – фізична особа – підприємець.

Про завершення приватизації

Виконавчий комітет Коростенської міської ради інформує про завершення приватизації об’єкта комунальної власності Коростенської міської територіальної громади – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область шляхом проведення електронного аукціону з умовами за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових  пропозицій. Ціна  продажу з урахуванням ПДВ становить 77496,00 грн. (сімдесят сім тисяч чотириста дев’яносто шість гривень,00 коп.), покупець – фізична особа.

Про завершення приватизації

Виконавчий комітет Коростенської міської ради інформує про завершену приватизацію об’єкта комунальної власності Коростенської міської територіальної громади – нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м розташованого за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1,  м. Коростень,  Житомирська область шляхом проведення електронного аукціону  з умовами. Ціна  продажу з урахуванням ПДВ становить  2605000,00 грн.(два мільйона шістсот п’ять тисяч гривень, 00 коп.), покупець – фізична особа – підприємець.

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

RAS001-UA-20221222-67774

Аукціон в електронній формі буде проведено 28.07.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

(Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/pokupcyam )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежиле приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська область,11500.

Дані про об’єкт приватизації:

Даний об’єкт приватизації має окремий вхід, входить до складу двоповерхової нежитлової будівлі, в якому  є  вже приватизоване приміщення, тому мають місце особливості щодо об’єкта приватизації, які  потрібно враховувати:

– В разі проведення робіт із реконструкції придбаного приміщення необхідно отримати  письмові погодження від власника суміжних приміщень щодо запропонованих проектних рішень відповідно до вимог ст.5 Закону України «Про основи містобудування». Також Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачено отримання містобудівних умов та обмежень для виконання проектних робіт.

– Для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди подання документів необхідно проводити одночасно всім співвласникам нежитлових приміщень.

Об’єкт приватизації – нежиле приміщення  складається з підвальних приміщень загальною площею 66,8 кв.м, нежитлових приміщень першого поверху загальною площею 172,9 кв.м, нежитлових приміщень другого поверху загальною площею   254,3 кв.м

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м

наведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у приміщенні систем водопостачання, водовідведення,електропостачання.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній, приміщення вільне.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1810700000:02:001:0170

Площа земельної ділянки: 0,06 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне виробничо-господарське підприємство (код ЄДРПОУ 03364889) вул.Шевченка, 67-А, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 28.07.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 2336820,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі 467364,00 грн.

Реєстраційний внесок – 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 23368,20 грн. 

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.     

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  приміщення визначається покупцем самостійно.

Утримання  приміщення  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до гранично допустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – комунальному виробничо-господарському підприємству вартості замовленої технічної документації в сумі 2865,00 (дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Після державної реєстрації договору купівлі-продажу разом з власником вже приватизованого нежилого приміщення в даній будівлі, подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять четверта сесія VІІІ скликання) № 1317 від 06.07.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.  для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23,  м. Коростень¸ Житомирська обл., подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. У разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта  комунальної власності – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.  не подано жодної заяви або покупці відмовились чи не підписали протокол аукціону, відмінити електронний аукціон з продажу зазначеного об’єкту комунальної власності та виключити його з переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2023 році.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  з умовами встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

 1. Додаткова інформація.

 

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

 

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 13576977

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні  з продажу

нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.  

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради (двадцять четверта сесія VІІІ скликання) № 1317 від 06.07.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежилого приміщення загальною площею 494,0 кв.м за адресою: вул. Грушевського,23, м. Коростень¸ Житомирська обл.  для проведення електронного аукціону з умовами»

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-67774.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни об’єкта малої приватизації на 50% та подальшого подання цінових пропозицій нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

ID:SPD001-UA-20230622-86789 | 64947e16f05a28fe51e23998

Аукціон в електронній формі буде проведено 03.07.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

( Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/pokupcyam )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлова будівля загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19,   с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Дані про об’єкт приватизації:

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.мнаведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у будівлі електрики та пічного опалення.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822380603:02:001:0032

Площа земельної ділянки: 0,2463 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній, будівля є вільною.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код ЄДРПОУ 02143212) вул. Грушевського,66-Г, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 03.07.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання)  № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл., подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання  будівлі  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості замовленої технічної документації в сумі 1692,30 коп. (одна тисяча шістсот дев’яносто дві гривні, 30 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 15499,2 грн.

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.           

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до цього пункту, на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -201000,00  грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)   

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.   

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місце знаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання) № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами зі зниженням стартової ціни об’єкта малої приватизації на 50% нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20230614-97095 | 6489f2152bd039bd7d4f802a

Аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

( Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/pokupcyam )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлова будівля загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19,   с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Дані про об’єкт приватизації:

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.мнаведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у будівлі електрики та пічного опалення.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822380603:02:001:0032

Площа земельної ділянки: 0,2463 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній, будівля є вільною.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код ЄДРПОУ 02143212) вул. Грушевського,66-Г, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання)  № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл., подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання  будівлі  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості замовленої технічної документації в сумі 1692,30 коп. (одна тисяча шістсот дев’яносто дві гривні, 30 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 15499,2 грн.

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 774,96 грн.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 15499,2 грн.

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.           

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до цього пункту, на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок -201000,00  грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)   

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.   

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місце знаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

 

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання) № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20230528-50593 ● 6473018a8ef3aea79fe6f160

Аукціон в електронній формі буде проведено 15.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

( Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/pokupcyam )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

Найменування, його місцезнаходження :

нежитлова будівля загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область

Дані про об’єкт приватизації:

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м

наведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у будівлі електрики та пічного опалення.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт приватизації:

Кадастровий номер:1822380603:02:001:0032

Площа земельної ділянки: 0,2463 га

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.

Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній, будівля є вільною.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради

(код ЄДРПОУ 02143212) вул. Грушевського,66-Г, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

У разі якщо об’єкт  не продано, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Якщо два аукціони з продажу об’єкта  визнані такими, що не відбулися, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.   

 

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

 

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання)  № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл., подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону

ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Додаткові умови продажу: 

Подальше використання  будівлі визначається покупцем самостійно.

Утримання  будівлі  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних, екологічних норм.

Недопущення  розміщення об’єктів  з наявністю шкідливих та  небезпечних виробничих факторів або мінімізувати їхній вплив до граничнодопустимих значень, встановлених у санітарних нормах, правилах і нормативно-технічній документації.

Відшкодування управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості замовленої технічної документації в сумі 1692,30 коп. (одна тисяча шістсот дев’яносто дві гривні, 30 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Протягом п’яти робочих днів після державної реєстрації договору купівлі-продажу подати документи до Центру надання адміністративних послуг  для оформлення права користування земельною ділянкою на умовах оренди.

 

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 154992,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі  30998,40 грн.

Реєстраційний внесок – 1340,00 грн.                                                                   

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 1549,92 грн. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами встановлюються  ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон із зниженням стартової ціни на 50%.

 

Аукціон з умовами зі зниженням стартової ціни:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 15499,2 грн.          

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.                                                                   

Крок аукціону – 1% стартової ціни , що складає 774,96 грн.                          

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У разі якщо об’єкт, що пропонувався до продажу на аукціоні не продано, проводиться  аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні-20% в розмірі 15499,2 грн.          

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.                                                                   

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.           

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

У  разі якщо аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій визнано таким, що не відбувся, проводиться повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій із зниженням стартової ціни, визначеної відповідно до цього пункту, на 50 відсотків.

Для об’єкта  приватизації, два аукціони з продажу якого будуть визнані такими, що не відбулись у випадках, передбачених абзацом третім частини шостої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (із змінами), розмір гарантійного внеску встановлюється в розмірі, який є більшим:

–  50 відсотків стартової ціни об’єкта малої приватизації;

– 30 розмірів мінімальних заробітних плат станом на 1 січня року, у якому оприлюднюється інформаційне повідомлення.

Повторний аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни на 50 відсотків:

Стартова ціна об’єкта: 77496,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок –201000,00  грн.– (30 розмірів мінімальних заробітних плат)   

Реєстраційний внесок– 1340,00 грн.                                                                   

Крок аукціону – 1% стартової ціни, що складає 774,96 грн.   

Встановлена органам приватизаці кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій -2.    

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська обл.

 

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання) № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлової будівлі загальною площею 168,4 кв.м за адресою: вул. Корольова,19, с. Вороневе, Коростенський район¸ Житомирська область для проведення електронного аукціону з умовами»

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

 

 

 

 

 

 

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область

Унікальний код в електронній торговій системі «Прозоро.Продажі»

SPE001-UA-20230528-57492 ● 64730392c613153247a8685d

Аукціон в електронній формі буде проведено 15.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

( Інструкція для Покупців https://prozorro.sale/pokupcyam )

1.Інформація  про об’єкт приватизації.

 Найменування, його місцезнаходження :

нежитлове  приміщення загальною площею 113,9 кв.м, вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень, Житомирська область, 11500.

Дані про об’єкт приватизації:

Нежитлове приміщення 1 розташоване на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку № 74 по вул. Грушевського.

Всі характеристики щодо опису основних конструктивних елементів, інженерного обладнання нежитлового приміщення загальною площею 113,9  кв.м наведені у технічному паспорті, де зазначено наявність у приміщенні систем водопостачання, водовідведення,електропостачання та централізованого опалення.

Інформація про договори оренди об’єкта: договір оренди відсутній, приміщення вільне.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): комунальне виробниче житлове ремонтно-експлутаційне підприємство № 1 (код ЄДРПОУ 03343580) вул.Кооперативна,3-А, м.Коростень, Житомирська обл.,11500.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 15.06.2023 року, час проведення  визначається  електронною торговою системою автоматично.

Для участі в електронному аукціоні, особа яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

 1. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта.

Продаж об’єкта малої приватизації – нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1,  м. Коростень, Житомирська обл. здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 зі змінами.

Для участі в електронному аукціоні, потенційний покупець, який має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Разом із заявою на участь у приватизації подають: заяву про те, що потенційний покупець не підпадає під обмеження, передбачені статтею 8 Закону  «Про приватизацію державного та комунального майна» та заяву про ознайомлення з об’єктом приватизації.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, приватизація об’єкта здійснюється шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни продажу.

Аукціон з умовами:

Стартова ціна об’єкта: 376008,00 грн. (з ПДВ).

Гарантійний внесок для участі в аукціоні – 20% від стартової ціни об’єкта в розмірі  75201,60 грн.

Реєстраційний внесок1340,00 грн.                                                                   

Крок аукціону – 1% від стартової ціни об’єкта, що складає 3760,08 грн. 

Строк сплати ціни продажу за об’єкт: не пізніше ніж протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу про результати електронного аукціону, до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.     

Додаткові умови продажу: 

Використовувати об’єкт приватизації під заклад громадського харчування з дотримуванням державних будівельних норм та вимог визначених для нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирних будинках.

Відшкодування Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради вартості послуг суб’єкта оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки та  рецензування її в сумі 3800,00 грн. (три тисячі вісімсот гривень, 00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Відшкодування  балансоутримувачу – комунальному виробничому житловому ремонтно –експлутаційному підприємству № 1 вартості замовленої технічної документації в сумі 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень,00 коп.) протягом 30 календарних днів з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Утримання  приміщення  в належному стані відповідно до вимог протипожежних, санітарних та екологічних норм.

Переобладнання приміщення здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Забезпечення збереження інженерних комунікацій (водогону, тепломережі, кабелів електропостачання і зв’язку, системи каналізації та інше) та вільного доступу  до них відповідних служб.

Згідно з рішенням Коростенської міської ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання) № 1249 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового приміщення загальною площею         113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл. для проведення електронного аукціону з умовами», у разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл., подано заяву від одного покупця, після формування протоколу про те, що наявний один учасник, провести приватизацію зазначеного об’єкту комунальної власності шляхом викупу безпосередньо таким покупцем за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. У разі, якщо для участі в аукціоні з умовами з продажу об’єкта  комунальної власності –нежитлового приміщення загальною площею113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл. не подано жодної заяви або покупці відмовились чи не підписали протокол аукціону, відмінити електронний аукціон з продажу зазначеного об’єкту комунальної власності та виключити його з переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації у 2023 році.

Договір купівлі-продажу вказаного об’єкту приватизації підлягає нотаріальному  посвідченню  після  сплати переможцем електронного аукціону ціни продажу  відповідно до вимог чинного законодавства України.

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/закритих цінових пропозицій. Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні  з умовами встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в день, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Додаткова інформація.

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону:

Коростенська міська рада, адреса: 11500,м. Коростень, вул. Грушевського, 22.

Графік  роботи: з 08.00 год. до 17.00 год. Перерва на обід: 12.00-13.00 год. (крім вихідних).

Контактна особа – головний спеціаліст відділу комунальної власності управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради Дурницька Лариса Миколаївна, тел. (04142) 96569, електронна пошта: comvlasnist@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: згідно графіку роботи Коростенської міської ради за місцезнаходженням об’єкта.

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації. Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets prozorroprodazhi-cbd2.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику :

Одержувач: КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА, код 37976485

р/р UA068999980314131905000006827

Держказначейська служба України м. Київ

Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі в аукціоні з продажу

нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл.

Реквізити казначейського рахунку для перерахування гарантійного внеску оператором електронного майданчику та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:

Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

Код 44010835, МФО 820172

р/р UA648201720355269006000076892

Держказначейська служба України м. Київ, Коростенське УДКСУ

Призначення платежу: гарантійний внесок для участі в аукціоні  з продажу нежитлового приміщення загальною площею 113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта приватизації: рішення Коростенської міської ради ради (двадцять третя сесія VІІІ скликання) № 1248 від 25.05.2023 р. «Про затвердження умов продажу об’єкта комунальної власності – нежитлового приміщення загальною площею  113,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського,74, приміщення 1, м. Коростень¸ Житомирська обл. для проведення електронного аукціону з умовами».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі- RAS001-UA-20221222-02107.   

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ»  (адміністратор).

Єдине посилання на веб сторінку  https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір:  https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Про включення до переліку об’єктів комунальної власності Коростенської міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2023 році

          Виконавчий  комітет  Коростенської  міської   ради  інформує, що згідно рішення Коростенської міської ради від 25.05.2023р. до переліку об’єктів комунальної власності  шляхом продажу з аукціону з умовами включений  об’єкт комунальної власності- нежитлова будівля загальною площею 187,4 кв.м за адресою:  вул. Центральна,22, с. Холосне, Коростенський район, Житомирська область. Інформацію розміщено  в системі “Прозоро.Продажі” за посиланням  https://prozorro.sale/registries/RAS001-UA-20230525-91552

Чат-бот Гаряча лінія