Топ теги:
Попередження

Положення про проведення конкурсу

9 Листопада 16:18

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Коростенської міської ради
від 07.07.2021 року №_____

 

Положення про проведення

щорічного конкурсу

«Кращий підприємець Коростенської громади»

 1. Загальні положення
  • Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Коростенської міської ради.
  • Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець Коростенської громади» затверджується рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради.
  • Участь у конкурсі здійснюється на підставі подання від державних органів виконавчої влади, контролюючих органів, структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств, установ, громадських об’єднань та жителів громади.
  • Основними принципами Конкурсу є: об’єктивність визначених оцінок, гласність і прозорість у підведенні результатів Конкурсу.
  • Визначення переможців конкурсу здійснює координаційна рада з питань розвитку підприємництва.
  • Склад координаційної ради формується з представників структурних підрозділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, державних установ, громадських об’єднань.
 2. Мета та завдання конкурсу
  • Щорічний конкурс «Кращий підприємець Коростенської громади» (далі – конкурс) проводиться з метою:
 • визнання вагомого вкладу малого та середнього підприємництва у розвиток Коростенської міської територіальної громади;
 • стимулювання виробництва якісних товарів та послуг, створення нових робочих місць;
 • розвиток сільського господарства;
 • підвищення зацікавленості населення у започаткуванні та провадженні підприємницької діяльності;
 • підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу;
 • підвищення громадської активності суб’єктів малого та середнього підприємництва;
 • стимулювання розвитку громадських організацій підприємців;
 • підвищення іміджу малого та середнього підприємництва Коростенської міської територіальної громади.
  • Завдання конкурсу:
 • формування переліку учасників конкурсу;
 • встановлення критеріїв, за якими можна об’єктивно оцінити вклад кожного учасника конкурсу у розвиток громади;
 • визначення кращих підприємців Коростенської громади з числа тих, які подані до Конкурсу;
 • обʼєктивне та прозоре визначення кращих підприємців Коростенської громади.
 1. 3. Умови та порядок проведення конкурсу

3.1 Конкурс передбачає три рівні: І – на територіальному рівні; ІІ – на обласному рівні; ІІ – на Всеукраїнському рівні.

На територіальному рівні:

а) Координаційна рада щорічно затверджує перелік номінантів на територіальному рівні.

б) Секретар координаційної ради приймає подання, документи та додаткові інформаційні матеріали у термін, визначений в оголошенні, та перевіряє їх на відповідність вимогам цього Положення.

в) Координаційна рада на своїх засіданнях розглядає отримані документи та додаткові інформаційні матеріали. За результатами їх розгляду, який оформлюється протоколом, визначає переможців та призерів конкурсу у кожній номінації.

г) відбувається нагородження переможців відзнакою «Кращий підприємець Коростенської громади».

3.2 На обласному рівні переможці визначаються за номінаціями:

 • «Кращий суб’єкт мікро підприємництва».
 • «Кращий суб’єкт малого підприємництва».
 • «Кращий суб’єкт середнього підприємництва».
 • «Кращий суб’єкт господарювання публічного сектору економіки».

3.3 На всеукраїнському рівні переможці визначаються за поданням обласної державної адміністрації.

3.4 До участі у конкурсі допускаються фізичні особи – підприємці, які:

 • зареєстровані в установленому порядку та здійснюють господарську діяльність на території Коростенської громади не менше одного року;
 • відповідають критеріям віднесення до суб’єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, а також суб’єкту господарювання публічного сектору, встановлених Господарським кодексом України;
 • не мають заборгованості з виплати заробітної плати, а також відсутня заборгованість з податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів.

3.5 До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання:

 • які не відповідають вимогам, встановленим пунктом 4 цього Положення;
 • яких визнано банкрутами;
 • стосовно яких порушено справу про банкрутство;
 • які перебувають у стадії ліквідації;
 • здійснюють діяльність, пов’язану з виробництвом зброї, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, організацією та проведенням азартних ігор, обміном валюти, наданням в оренду нерухомого майна, ломбарди.

3.6 Учасник конкурсу має право додатково подати такі документи:

 • копії сертифікатів, які підтверджують впровадження системи управління якістю за стандартами ISO;
 • копії документів, що підтверджують отримання ним нагород (дипломів, сертифікатів, інших відзнак);
 • копії національних та міжнародних сертифікатів якості продукції;
 • копії публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, відеозаписи телепрограм, у яких висвітлювалась його діяльність;
 • документи, що містять інформацію про його благодійну діяльність;
 • документи, що містять інформацію про його природоохоронну діяльність;
 • іншу цікаву, на думку учасника Конкурсу, інформацію у довільній формі про соціально-трудові пільги і гарантії для працівників, про стан умов праці, санітарно-побутове забезпечення працівників на підприємстві, графічні та відеоматеріали тощо.

3.7 Перелік учасників конкурсу реєструється секретарем Координаційної ради та виноситься на обговорення Координаційній раді та додатково розміщується на офіційному сайті міста Коростень та у ЗМІ для оцінювання претендентів жителями громади.

3.8 Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів бюджету Коростенської міської територіальної громади у рамках виконання Програми підтримки малого та середнього підприємництва Коростенської міської територіальної громади на поточний період та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 1. 4. Критерії оцінки учасників

4.1 Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу:

 • економічні показники в порівнянні з попереднім періодом (Додаток 1 до Положення);
 • інноваційні підходи в здійсненні підприємницької діяльності;
 • створення нових робочих місць та належних умов праці;
 • відсутність заборгованості по сплаті податків;
 • активна участь у благоустрою Коростенської міської територіальної громади;
 • активна участь у громадському житті Коростенської міської територіальної громади – спонсорська допомога, фінансово-матеріальна допомога.

4.2 Кращий підприємець визначається сумою найбільших балів за кожним показником.

 1. Підведення підсумків та нагородження переможців

5.1 На підставі набраних балів Координаційна рада окремо по кожній номінації визначає переможця Конкурсу.

5.2 Переможець конкурсу, який посів перше місце нагороджуються Дипломом та цінним подарунком.

5.3 Нагородження переможців Конкурсу відбувається під час проведення урочистих заходів з нагоди «Дня підприємця».

5.4 Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради здійснює інформаційний супровід проведення конкурсу та оприлюднює результати Конкурсу у ЗМІ та на офіційному сайті міста Коростеня.

5.5 Переможці конкурсу мають право використовувати у своїй документації та рекламних матеріалах звання «Кращий підприємець Коростенської громади» із зазначенням року і відповідної номінації.

 1. 6. Зміни до Положення

6.1 Зміни (доповнення) до Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий підприємець Коростенської громади» затверджуються виконавчим комітетом Коростенської міської ради.

 

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК

 

Додаток 1

до Положення про проведення конкурсу

«Кращий підприємець Коростенської громади»

Пункт 4.1

Інформаційна форма з показниками для визначення

Кращого підприємця Коростенської громади

1.         Повне найменування (назва) суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи/ фізичної особи-підприємця):

 1. Юридична адреса (повна), контактний телефон, e-mail (електр.пошта):
 2. П.І.Б керівника (вказати повністю):
 3. Посада керівника (директор, голова правління, інш.):
 4. Дата створення (рік, місяць):
 5. Основний вид діяльності (згідно КВЕД):

п/п

Показник 2019 рік 2020 рік І півріччя

2021 року

1. Кількість  працівників (осіб)
2. Обсяги реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.)
3. Середньомісячна заробітна плата (грн.)
4. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (тис. грн.)
5. Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)
6. Сума сплачених податків (тис. грн.)
7. Кількість створених нових робочих місць (од.)
8. Соціальна ініціатива суб’єктів підприємництва

(навести приклади об’єктів допомоги).

9. Виробництво нових видів продукції (надати інформацію у разі наявності)
10 Наявність інноваційних, енергозберігаючих технологій, впроваджених у виробництво (приклади)
11. Обсяг освоєних капітальних інвестицій               (тис. грн.) у придбання та створення активів, їх реконструкцію, розширення, модернізацію  тощо (надати інформацію)

 

Керуючий справами виконкому Андрій ОХРІМЧУК

 

Чат-бот Гаряча лінія