ОГОЛОШЕННЯ

/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

/gromada/

/investment-korosten/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

/korosten-istoriko-turistichniy-tsentr/

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

http://korosten-rada.gov.ua/osobistiy-priyom-gromadyan-v-rezhimi-videozvyazku/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/energetichniy-menedzhment/

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

https://forms.gle/CL98reGifxvvVFFx6

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/novini-mista/plan-zahodiv-13288.html

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html

https://gromconsult.rada-kor.gov.ua/uk
Календар

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

https://city.dozor.tech/ua/korosten/city
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Положення про місцеві ініціативи

                                                                                                                 Затверджено рішенням  17  сесії  міської ради Vскликання від 01.11.2007 року

Положення "Про місцеві ініціативи в місті Коростень”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Місцева ініціатива — форма безпосередньої участі членів територіальної громади міста Коростеня (далі — членів громади) в місцевому само­врядуванні.

2.      Місцева ініціатива — офіційна письмова пропозиція з питань, які мають ва­жливе значення для територіальної громади міста Коростеня (далі — громади), внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, Коростенській міській раді (далі — радою) для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах їхньої компетенції.

Місцева ініціатива оформлюється у вигляді проекту рішення Коростенської міської ради (далі — проекту рішення).

3.      Місцева ініціатива може бути внесена безпосередньо членами громади , які є дієздатними та досягли 18 років, або громад­ською організацією, місцевим осередком політичної партії, органом само­організації населення на загальних засадах.

4.      Членство в територіальній громаді міста Коростеня визначається чинним законодавством України та Статутом територіальної громади мі­ста Коростеня.

5.      Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування. Не можуть бути предметом місцевої ініціативи пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодав­ству України, та пропозиції, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції відповідної місцевої ради.

2. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

6.  Місцева ініціатива вноситься в порядку, визначеному цим Положенням,
на ім'я секретаря Коростенської міської ради .

7.      Підставою для внесення місцевої ініціативи на розгляд відповідної ради
може бути рішення зборів членів громади, громадської організації, місце­
вого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, що діє
на відповідній території, підтримане належною кількістю підписів членів
громади.

8.  Кількість підписів, необхідних для підтримки проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи має бути неменше 150 громадян, членів територіальної громади міста (без врахування депутатів міської ради).

 

9.Внесення місцевої ініціативи здійснюється Ініціативною групою у скла­ді не менше трьох дієздатних членів громади, створення якої зафіксова­не протоколом та яка зібрала на підтримку місцевої ініціативи не менше належної кількості підписів членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років.

 

10.Ініціативна група — група представників територіальної громади, громад­ської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самооргані­зації громадян, сформована відповідно до цього Положення для підготов­ки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи.

За рішенням зборів членів громади або рішенням зборів чи керівного ор­гану громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян Ініціативній групі чи окремим її представникам також може делегуватися функція здійснення супроводу проекту рішення в повному обсязі, зокрема повноваження подавати та витребовувати доку­менти, змінювати, доповнювати та відкликати проект рішення, оскаржу­вати в установленому порядку дії ради, її структурних підрозділів та вико­навчих органів у разі незгоди з прийнятим рішенням.

11.Ініціативна група може утворюватися зборами членів громади за участі не менше 25 членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, або рішенням зборів членів чи керівних органів громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян.

 

12.Про створення Ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями, про зміст місцевої ініціативи Ініціативна група повідомляє в 10-
денний термін з дня виконання вимог п. 11 Положення Коростенську міську раду, пе­
редаючи особисто (надсилаючи поштою) протокол зборів членів громади,
підписаний головою та секретарем зборів, або рішення керівного органу
громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення, підписаний керівником цього громадського формування, яким вони наділяються правом на здійснення представницьких функцій для внесення місцевої ініціативи.

До цього повідомлення додається список реєстрації учасників зборів із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові та поштових адрес, проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи та затверджений зборами членів громади.

 

13.Повідомлення про створення Ініціативної групи та наділення її відповідними повноваженнями повинно містити:

       прізвище, ім'я, по батькові та контактні дані всіх членів Ініціативної групи;

       серії та номери паспортів членів Ініціативної групи, в тому числі предста­вників громадської організації, місцевого осередку політичної партії, ор­гану самоорганізації громадян;

       перелік повноважень Ініціативної групи відповідно до п. 10 цього Поло­ження або рішення зборів чи керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації громадян (для представників цих структур).

 

14.      Ініціативна група здійснює всі видатки, пов'язані зі своєю діяльністю, са­мостійно.

15.      Проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, затверджу­ється:

       на зборах громадян за участі не менше 25 членів громади одночасно зібранням Ініціативної групи;

       на зборах членів або рішенням керівного органу громадської організації, місцевого осередку політичної партії, органу самоорганізації населення.

 

16.Ініціативна група збирає на підписних листах підписи членів громади, які є дієздатними та досягли 18 років, на підтримку проекту рішення, що вноситься в порядку місцевої ініціативи. Підписні листи повинні місти­ти прізвища, імена та по батькові, рік народження, серію та номер паспо­ртів, домашні адреси тих, хто підтримує внесення місцевої ініціативи.

 

17.Члени Ініціативної групи, що збирають підписи членів громади, зобов'язані ознайомити кожного члена громади, якому пропонується підписати підписний лист, з текстом проекту рішення, підготовленого в порядку міс­цевої ініціативи.

18.       Члени Ініціативної групи повинні попередити члена громади про те, що  його підпис на підтримку даного проекту рішення може бути поставлено лише на одному підписному листі. Член громади, який підтримує проект рішення, ставить свій підпис на підписному листі, зазначаючи при цьому своє прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, серію та номер пас­порта, домашню адресу, а також дату підписання підписного листа. За відсутності у громадянина паспорта його підпис вважається недійсним і не зараховується. Якщо в підписних листах виявлено два або більше під­писів одного члена громади, його підписи не враховуються.

19.      Після заповнення підписного листа в ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписами не менш як двох членів Ініціатив­ної групи.

20.      Термін збирання підписів не може перевищувати 30 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення Ініціативної групи.. При недодержанні цього терміну місцева ініціатива відповідно до чинного за­конодавства розглядається як колективне звернення громадян.

21.      Ініціативна група подає до Коростенської міської ради не пізніше 40 календарних днів від дня передачі до ради повідомлення про створення Ініціативної групи,пакет документів, який має містити:

       заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану всіма членами Ініціативної групи;

       проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи; пояснювальну записку до проекту рішення, підготовленого в порядку міс­цевої ініціативи, з необхідними аргументами та додатками, посилання наякі міститься в тексті (за винятком бюджетного або іншого фінансового обґрунтування);

• підписні листи з підтримуючими підписами громадян-членів відповідної територіальної громади, які мають право голосу, в кількості, визначеній п. 8 цього Положення.

22.       Місцева ініціатива реєструється апаратом міської ради в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Коростені.

23.       Неналежне оформлення місцевої ініціативи не є підставою для її відхилення чи неприйняття (за наявності всіх указаних у п. 21 цього Положення документів).

24.       Секретар ради може відмовити в реєстрації місцевої ініціативи у разі порушення Конституції, чинного законодавства України або п. 5 цього По­ложення. В разі відмови в реєстрації місцевої ініціативи Ініціативна група може оскаржити дії секретаріату ради в судовому порядку у визначений чинним законодавством термін.

25.Ініціативна група за наявності в неї таких повноважень має право в будь-який момент письмово відкликати подання про місцеву ініціативу і самоліквідуватися. Відкликання подання про місцеву ініціативу підписується не менш як 2/3 загальної кількості членів Ініціативної групи на підставі заяви, форма якої затверджується цим Положенням.

3. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

26.       Місцева ініціатива, яка вноситься на розгляд відповідної ради в установленому вище порядку та яка відповідає нормам, указаним у п. 20 цього По­ложення, підлягає обов'язковому розгляду на пленарному засіданні ради за участю всіх членів Ініціативної групи.

27.       Розгляд проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, прово­диться відповідно до норм регламенту ради.

28.  Коростенський міський  голова  в термін, установлений регламентом ради, направляє проект рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, на розгляд відповідних профільних комісій ради та виконавчих органів ради.

29.  Відповідні комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект
рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за обов'язкової участі членів Ініціативної групи та складають висновки в межах своєї компетенції. Відсутність висновків комісій не може бути підставою для відмови у включенні питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання ради.

30.        Після отримання висновків комісій незалежно від їх змісту Коростенський місь­кий  голова  приймає рішення про включення проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного найближчого чергового пленарного засідання ради.

31.        Ініціативна група доручає одному зі своїх членів виступати на засідан­нях комісій та сесійному засіданні ради із доповіддю з питання місце­вої ініціативи та відповідати на запитання депутатів ради згідно з ре­гламентом ради. На прохання доповідача Ініціативної групи на деякі запитання депутатів можуть відповідати інші члени Ініціативної гру­пи, присутні на засіданні ради. Рада може призначити співдоповідача з
питання місцевої ініціативи. Присутні на засіданні члени Ініціативної
групи беруть участь в обговоренні та вносять пропозиції до проекту рі­шення з питання місцевої ініціативи в порядку, встановленому регламе­нтом ради.

32.        Після обговорення проект рішення, внесений Ініціативною групою чи Уповноваженими в порядку місцевої ініціативи, обов'язково ставиться на голосування. Окремо від проекту ставляться на голосування внесені до нього зміни та доповнення, якщо вони не погоджені з Ініціативною групою, про що Ініціативна група заявляє на засіданні.

33.        Рада в межах своїх повноважень може:

 

       прийняти проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, повністю або за основу;

       відхилити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи;

       відправити проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи, на доопрацювання за обов'язкової участі членів Ініціативної групи протя­гом терміну, встановленого регламентом ради, з обов'язковим винесенням узгодженого із членами Ініціативної групи допрацьованого проекту рі­шення на наступне пленарне засідання ради. Такий варіант рішення може прийматися радою не більше одного разу. Повторне відправлення проекту на доопрацювання не допускається.

34.   З питання, внесеного шляхом місцевої ініціативи, рада може розглянути власний альтернативний проект рішення, але після того, як по проекту, підготовленому в порядку місцевої ініціативи, прийнято остаточне нега­тивне рішення та за умови обов'язкового обговорення його з членами Іні­ціативної групи чи Уповноваженими.

35.       Ухвалене рішення ради з питання, внесеного на її розгляд шляхом місце­вої ініціативи, в десятиденний термін надсилається членам Ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому регламентом ради та(або) п. 41 цього Положення.

36.       При незгоді Ініціативної групи з рішенням стосовно питання, що було внесене в порядку місцевої ініціативи, воно може бути оскаржене в судо­вому порядку або може бути ініційований місцевий референдум згідно з чинним законодавством України.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

37.       Положення приймається виключно на пленарному засіданні ради і набу­ває сили з дня його підписання.

38.       Місцеві ініціативи, подані до вступу в дію цього Положення, розгляда­ються згідно із цим Положенням.

39.       Зміни та доповнення до Положення приймаються виключно на пленарно­му засіданні ради.

40.       Чинний текст Положення доводиться до відома членів громади шляхом:

       оприлюднення повного тексту Положення в друкованому органі ради;

       розміщення на офіційному інтернет-сайті ради;

       розміщення для загального ознайомлення в приміщеннях підрозділів ради по роботі зі зверненнями громадян;

       надсилання належно завірених примірників Положення до легалізованих місцевих громадських організацій, місцевих осередків політичних партій, органів самоорганізації населення;   

       надання головуючим роз'яснення на пленарному засіданні ради при роз­гляді питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

       видачі примірників Положення посадовим особам виконавчих органів та працівникам апарату ради;

       видачі примірників Положення депутатам ради нового скликання на її першому пленарному засіданні;

       видачі примірників Положення членам громади на їх прохання підрозді­лом, що працює зі зверненнями громадян;

       оприлюднення іншим шляхом відповідно до законодавства України.

41.Працівники апарату міської  ради ведуть Книгу реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Коростені до якої заносяться:

   питання, що вносяться шляхом місцевої ініціативи;

       список членів Ініціативної групи з даними, що подаються при повідомленні про створення Ініціативної групи;

       рішення, прийняте з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

       адресати (органи і посадові особи), яким направлено рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи;

       інші дані.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив, загальних зборів, громадських слухань у місті Коростені даються результати попереднього аналі­зу, підготовленого органами та посадовими особами, яким це доручалося, проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

42.          Питання щодо внесення місцевих ініціатив, не врегульовані цим Поло­женням, регулюються відповідно до законодавства України.

43.          Порушення цього Положення є неналежним виконанням посадових обов'язків призначеними та обраними особами органів місцевого само­врядування, що тягне за собою встановлену чинним законодавством від­повідальність.